سال در مارکت

Contract specifications

CRYPTO CURRENCY
Symbol Name Tick size Swap long Swap short Margin Contract size Avg. spread Min spread Commission Trading session
BATUSD Basic Attention Token vs US Dollar 0.00001 -12.00 pips -12.00 pips 20.00 % 1000.0 1302 pips 1108 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BCHAUD Bitcoin Cash vs Australian Dollar 0.001 -133.00 pips -133.00 pips 20.00 % 1.0 2702 pips 2392 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BCHCAD Bitcoin Cash vs Canadian Dollar 0.001 -120.00 pips -120.00 pips 20.00 % 1.0 2568 pips 2235 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BCHCHF Bitcoin Cash vs Swiss Franc 0.001 -90.00 pips -90.00 pips 20.00 % 1.0 1838 pips 1627 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BCHEUR BitCoin Cash vs Euro 0.001 -123.00 pips -123.00 pips 20.00 % 1.0 1566 pips 1381 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BCHGBP BitCoin Cash vs GBP 0.001 -105.00 pips -105.00 pips 20.00 % 1.0 1373 pips 1212 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BCHJPY BitCoin Cash vs JPY 0.01 -1467.00 pips -1467.00 pips 20.00 % 1.0 20131 pips 17691 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BCHNZD Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar 0.001 -141.00 pips -141.00 pips 20.00 % 1.0 2940 pips 2597 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BCHRUB Bitcoin Cash vs Russian Rouble 0.01 -575.00 pips -575.00 pips 20.00 % 1.0 15573 pips 13673 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BCHUSD Bitcoin Cash vs US Dollar 0.001 -135.00 pips -135.00 pips 20.00 % 1.0 2058 pips 1950 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BCHXAG BitCoin Cash vs XAG 0.0001 -79.50 pips -79.50 pips 20.00 % 1000.0 776 pips 709 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BNBAUD Binance Coin vs Australian Dollar 0.001 -9.00 pips -9.00 pips 20.00 % 1000.0 1563 pips 1227 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BNBCAD Binance Coin vs Canadian Dollar 0.001 -8.00 pips -8.00 pips 20.00 % 1000.0 1495 pips 1178 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BNBCHF Binance Coin vs Swiss Franc 0.001 -6.00 pips -6.00 pips 20.00 % 1.0 1098 pips 864 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BNBEUR Binance Coin vs EUR 0.001 -5.00 pips -5.00 pips 20.00 % 1.0 1000 pips 786 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BNBGBP Binance Coin vs Great Britain Pound 0.001 -5.00 pips -5.00 pips 20.00 % 1.0 864 pips 679 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BNBJPY Binance Coin vs Japanese Yen 0.01 -65.00 pips -65.00 pips 20.00 % 1.0 12946 pips 10149 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BNBNZD Binance Coin vs New Zealand Dollar 0.001 -9.00 pips -9.00 pips 20.00 % 1000.0 1686 pips 1323 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BNBRUB Binance Coin vs Russian Rouble 0.01 -38.00 pips -38.00 pips 20.00 % 1000.0 9115 pips 7138 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BNBUSD Binance Coin vs US Dollar 0.001 -6.00 pips -6.00 pips 20.00 % 100.0 172 pips 110 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BTCAUD Bitcoin vs Australian Dollar 0.001 -4891.00 pips -4891.00 pips 20.00 % 1.0 172333 pips 163026 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BTCCAD Bitcoin vs Canadian Dollar 0.001 -4413.00 pips -4413.00 pips 20.00 % 1.0 162388 pips 154000 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BTCCHF Bitcoin vs Swiss Franc 0.001 -3309.00 pips -3309.00 pips 20.00 % 1.0 119519 pips 112783 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BTCEUR BitCoin vs Euro 0.001 -4518.00 pips -4518.00 pips 20.00 % 1.0 36016 pips 33339 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BTCGBP BitCoin vs GBP 0.001 -3880.50 pips -3880.50 pips 20.00 % 1.0 146452 pips 139048 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BTCJPY BitCoin vs JPY 0.01 -54072.00 pips -54072.00 pips 20.00 % 1.0 466674 pips 431216 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BTCNZD Bitcoin vs New Zealand Dollar 0.001 -5180.00 pips -5180.00 pips 20.00 % 1.0 184241 pips 174268 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BTCRUB Bitcoin vs Russian Rouble 0.01 -21188.00 pips -21188.00 pips 20.00 % 1.0 976185 pips 921206 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BTCUSD BitCoin vs US Dollar 0.001 -4977.00 pips -4977.00 pips 20.00 % 1.0 5161 pips 3347 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BTCXAG BitCoin vs XAG 0.0001 -2929.50 pips -2929.50 pips 20.00 % 100.0 17973 pips 16578 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BTCXAU BitCoin vs XAU 0.0001 -34.50 pips -34.50 pips 20.00 % 100.0 254 pips 235 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
DSHUSD DashCoin vs US Dollar 0.001 -31.50 pips -31.50 pips 20.00 % 10.0 4291 pips 4074 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
EOSUSD EOS vs US Dollar 0.0001 -16.50 pips -16.50 pips 20.00 % 10.0 615 pips 567 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
ETCUSD Ethereum Classiс vs US Dollar 0.001 -3.00 pips -3.00 pips 20.00 % 100.0 359 pips 344 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
ETHAUD Ethereum vs. Australian Dollar 0.001 -93.00 pips -93.00 pips 20.00 % 10.0 6108 pips 5712 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
ETHCAD Ethereum vs. Canadian Dollar 0.001 -84.00 pips -84.00 pips 20.00 % 10.0 5754 pips 5377 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
ETHCHF Ethereum vs. Swiss Franc 0.001 -63.00 pips -63.00 pips 20.00 % 10.0 4246 pips 3979 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
ETHEUR Ethereum vs Euro 0.001 -85.50 pips -85.50 pips 20.00 % 10.0 896 pips 765 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
ETHGBP Ethereum vs GBP 0.001 -73.50 pips -73.50 pips 20.00 % 10.0 786 pips 672 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
ETHJPY Ethereum vs JPY 0.01 -1026.00 pips -1026.00 pips 20.00 % 10.0 14961 pips 12843 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
ETHNZD Ethereum vs. New Zealand Dollar 0.001 -98.00 pips -98.00 pips 20.00 % 10.0 6527 pips 6102 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
ETHRUB Ethereum vs. Russian Rouble 0.01 -402.00 pips -402.00 pips 20.00 % 10.0 35428 pips 33129 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
ETHUSD Ethereum vs US Dollar 0.001 -216.00 pips -216.00 pips 20.00 % 10.0 1483 pips 1330 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
ETHXAG Ethereum vs XAG 0.0001 -55.50 pips -55.50 pips 20.00 % 10000.0 452 pips 390 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
IOTUSD IOTA vs US Dollar 0.0001 -1.50 pips -1.50 pips 20.00 % 1000.0 186 pips 173 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
LTCAUD Litecoin vs Australian Dollar 0.001 -28.00 pips -28.00 pips 20.00 % 100.0 845 pips 711 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
LTCCAD Litecoin vs Canadian Dollar 0.001 -25.00 pips -25.00 pips 20.00 % 100.0 795 pips 665 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
LTCCHF Litecoin vs Swiss Franc 0.001 -19.00 pips -19.00 pips 20.00 % 100.0 613 pips 518 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
LTCEUR LiteCoin vs Euro 0.001 -25.50 pips -25.50 pips 20.00 % 10.0 143 pips 95 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
LTCGBP LiteCoin vs GBP 0.001 -22.50 pips -22.50 pips 20.00 % 100.0 129 pips 88 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
LTCJPY LiteCoin vs JPY 0.01 -307.50 pips -307.50 pips 20.00 % 10.0 1774 pips 1150 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
LTCNZD Litecoin vs New Zealand Dollar 0.001 -29.00 pips -29.00 pips 20.00 % 100.0 931 pips 785 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
LTCRUB Litecoin vs Russian Rouble 0.01 -120.00 pips -120.00 pips 20.00 % 100.0 4837 pips 4055 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
LTCUSD LiteCoin vs US Dollar 0.00001 -2827.50 pips -2827.50 pips 20.00 % 1.0 16412 pips 10950 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
LTCXAG LiteCoin vs XAG 0.0001 -16.50 pips -16.50 pips 20.00 % 10000.0 80 pips 58 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
NEOUSD Neo vs US Dollar 0.01 -1.50 pips -1.50 pips 20.00 % 100.0 58 pips 55 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
OMGUSD OmiseGO vs US Dollar 0.001 -1.50 pips -1.50 pips 20.00 % 100.0 115 pips 109 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
TRXUSD Tron vs US Dollar 0.00001 -1.00 pips -1.00 pips 20.00 % 100000.0 6 pips 3 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
XLMUSD Lumen vs US Dollar 0.00001 -2.00 pips -2.00 pips 20.00 % 100000.0 33 pips 16 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
XMRUSD Monero vs US Dollar 0.001 -34.50 pips -34.50 pips 20.00 % 10.0 2920 pips 2600 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
ZECUSD ZCash vs US Dollar 0.001 -19.50 pips -19.50 pips 20.00 % 10.0 2634 pips 2361 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59

هنگام انتقال موقعیت های باز از چهارشنبه تا پنج شنبه، معامله با نرخ سه برابر شارژ می شود.

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

FOREX
CURRENCY
CURRENCY METALS
CFD
INDEX
INDEX ENERGY
STOCKS
STOCK USA
STOCK USA European STOCK
ETF
Symbol Name Tick size Swap long Swap short Margin Contract size Avg. spread Min spread Commission Trading session
AUDCADe Australian Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -4.80 pips -2.40 pips 100.00 % 100000.0 18 pips 12 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDCHFe Australian Dollar vs Swiss Franc 0.00001 -1.20 pips -4.80 pips 100.00 % 100000.0 23 pips 17 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDJPYe Australian Dollar vs Japanese Yen 0.001 -2.40 pips -3.60 pips 100.00 % 100000.0 17 pips 14 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDNZDe Australian Dollar vs New Zealand Dollar 0.00001 -4.80 pips -2.40 pips 100.00 % 100000.0 18 pips 12 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDUSDe Australian Dollar vs US Dollar 0.00001 -4.80 pips -3.60 pips 100.00 % 100000.0 14 pips 11 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
CADCHFe Canadian Dollar vs Swiss Franc 0.00001 -1.20 pips -4.80 pips 100.00 % 100000.0 23 pips 16 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
CADJPYe Canadian Dollar vs Japanese Yen 0.001 -2.40 pips -3.60 pips 100.00 % 100000.0 20 pips 17 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
CHFJPYe Swiss Franc vs Japanese Yen 0.001 -6.00 pips -1.20 pips 100.00 % 100000.0 30 pips 21 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURAUDe Euro vs Australian Dollar 0.00001 -7.20 pips -2.40 pips 100.00 % 100000.0 21 pips 15 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCADe Euro vs Canadian Dollar 0.00001 -8.40 pips -1.20 pips 100.00 % 100000.0 21 pips 16 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCHFe Euro vs Swiss Franc 0.00001 -3.60 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 24 pips 15 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURGBPe Euro vs Great Britain Pound 0.00001 -7.20 pips -3.60 pips 100.00 % 100000.0 13 pips 8 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURHKDe Euro vs Hong Kong Dollar 0.00001 -43.20 pips -4.80 pips 100.00 % 100000.0 287 pips 255 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURJPYe Euro vs Japanese Yen 0.001 -6.00 pips -2.40 pips 100.00 % 100000.0 20 pips 15 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNOKe Euro vs Norway Krone 0.0001 -6.00 pips -1.20 pips 100.00 % 100000.0 68 pips 29 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNZDe Euro vs New Zealand Dollar 0.00001 -12.00 pips -2.40 pips 100.00 % 100000.0 34 pips 29 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURRUBe Euro vs Russia Rouble 0.00001 -2065.20 pips 22.20 pips 100.00 % 100000.0 17966 pips 17259 pips 5.00 USD Monday-Friday: 10:02-23:50
EURSEKe Euro vs Sweden Krona 0.00001 -43.20 pips -13.20 pips 100.00 % 100000.0 572 pips 234 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURSGDe Euro vs Singapore Dollar 0.00001 -10.80 pips -3.60 pips 100.00 % 100000.0 40 pips 29 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURUSDe Euro vs US Dollar 0.00001 -6.00 pips -1.20 pips 100.00 % 100000.0 9 pips 7 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURZARe Euro vs South Africa Rand 0.00001 -508.80 pips 15.00 pips 100.00 % 100000.0 1585 pips 1140 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPAUDe Great Britain Pound vs Australian Dollar 0.00001 -7.20 pips -9.60 pips 100.00 % 100000.0 35 pips 23 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCADe Great Britain Pound vs Canadian Dollar 0.00001 -8.40 pips -7.20 pips 100.00 % 100000.0 35 pips 23 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCHFe Great Britain Pound vs Swiss Franc 0.00001 -3.60 pips -10.80 pips 100.00 % 100000.0 32 pips 23 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPDKKe Great Britain Pound vs Danish Krone 0.00001 -20.40 pips -51.60 pips 100.00 % 100000.0 447 pips 357 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPJPYe Great Britain Pound vs Japanese Yen 0.001 -6.00 pips -7.20 pips 100.00 % 100000.0 22 pips 18 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNOKe Great Britain Pound vs Norway Krone 0.0001 -6.00 pips -4.80 pips 100.00 % 100000.0 76 pips 53 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNZDe Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.00001 -12.00 pips -7.20 pips 100.00 % 100000.0 60 pips 47 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSEKe Great Britain Pound vs Sweden Krona 0.00001 -42.00 pips -60.00 pips 100.00 % 100000.0 653 pips 436 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSGDe Great Britain Pound vs Singapore Dollar 0.00001 -9.60 pips -7.20 pips 100.00 % 100000.0 53 pips 43 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPUSDe Great Britain Pound vs US Dollar 0.00001 -6.00 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 18 pips 11 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCADe New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -2.40 pips -4.80 pips 100.00 % 100000.0 28 pips 22 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCHFe New Zealand Dollar vs Swiss Franc 0.00001 -2.40 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 23 pips 17 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDJPYe New Zealand Dollar vs Japanese Yen 0.001 -1.20 pips -4.80 pips 100.00 % 100000.0 18 pips 14 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDSGDe New Zealand Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 -4.80 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 54 pips 44 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDUSDe New Zealand Dollar vs US Dollar 0.00001 -3.60 pips -3.60 pips 100.00 % 100000.0 24 pips 19 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCADe US Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -3.60 pips -4.80 pips 100.00 % 100000.0 19 pips 13 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCHFe US Dollar vs Swiss Franc 0.00001 -2.40 pips -7.20 pips 100.00 % 100000.0 22 pips 14 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCNHe US Dollar vs China Yuan Reminbi 0.0001 -6.00 pips -2.40 pips 100.00 % 100000.0 25 pips 19 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDDKKe US Dollar vs Danish Krone 0.00001 -4.80 pips -31.20 pips 100.00 % 100000.0 200 pips 176 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDHKDe US Dollar vs Hong Kong Dollar 0.00001 -20.40 pips -24.00 pips 100.00 % 100000.0 312 pips 300 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDJPYe US Dollar vs Japanese Yen 0.001 -3.60 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 16 pips 13 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDMXNe US Dollar vs Mexico Peso  0.0001 -43.20 pips 5.60 pips 100.00 % 100000.0 111 pips 88 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDNOKe US Dollar vs Norway Krone 0.0001 -2.40 pips -3.60 pips 100.00 % 100000.0 75 pips 57 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDRUBe US Dollar vs Russia Rouble 0.00001 -1549.20 pips 12.20 pips 100.00 % 100000.0 16252 pips 15866 pips 5.00 USD Monday-Friday: 10:02-23:50
USDSEKe US Dollar vs Sweden Krona 0.00001 -14.40 pips -34.80 pips 100.00 % 100000.0 430 pips 275 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDSGDe US Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 -7.20 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 45 pips 30 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDZARe US Dollar vs South Africa Rand 0.00001 -397.20 pips 10.00 pips 100.00 % 100000.0 1509 pips 863 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
Symbol Name Tick size Contract size Swap long Swap short Margin Avg. spread Min spread Commission Trading session
CUCUSDe Copper vs US Dollar / Spot 0.00001 25000.0 -46.80 pips -14.40 pips 4.00 % 450 pips 419 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XAGEURe Silver vs Euro/ Spot 0.001 5000.0 -1.20 pips -2.40 pips 1.00 % 200 pips 197 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XAGUSDe Silver vs US Dollar/ Spot 0.001 5000.0 -2.40 pips -2.40 pips 1.00 % 55 pips 52 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XAUEURe Gold vs Euro / Spot 0.01 100.0 -2.40 pips -8.40 pips 1.00 % 59 pips 54 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XAUUSDe Gold vs US Dollar/ Spot 0.01 100.0 -6.00 pips -7.20 pips 0.50 % 40 pips 36 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XPDUSDe Palladium vs US Dollar / Spot 0.01 100.0 -15.60 pips -15.60 pips 5.00 % 1759 pips 1349 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XPTUSDe Platinum vs US Dollar / Spot 0.01 100.0 -12.00 pips -10.80 pips 5.00 % 389 pips 292 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
Symbol Name Tick size Swap long Swap short Margin Contract size Avg. spread Min spread Commission Trading session
ASX200 Australia 200 Index 0.1 -12.00 % -12.00 % 2.00 % 10.0 31 pips 10 pips 7.00 USD Monday-Friday: 02:50-09:30, 10:10-24:00
CAC40 CAC40 Index 0.1 -15.00 % -15.00 % 2.00 % 10.0 14 pips 14 pips 7.00 USD Monday-Thursday: 09:02-22:55 Friday: 09:02-21:55
DAX30 Xetra DAX Index 0.1 -15.00 % -15.00 % 2.00 % 10.0 34 pips 10 pips 7.00 USD Monday-Thursday: 01:05-23:15, 23:30-23:55 Friday: 01:05-23:00
DJI30 Dow Jones Industrial Average Index 1. -15.00 % -15.00 % 2.00 % 10.0 5 pips 4 pips 7.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:15, 23:30-23:55
ESTOXX50 Dow Jones EURO STOXX50 Index 0.1 -15.00 % -15.00 % 2.00 % 10.0 18 pips 18 pips 7.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:55
FTSE100 FTSE 100 Index 0.1 -15.00 % -15.00 % 2.00 % 10.0 35 pips 20 pips 7.00 USD Monday-Wednesday: 01:05-23:15, 23:30-23:55 Thursday: 01:05-23:15, 23:45-23:55 Friday: 01:05-23:00
HSI50 Hong Kong 50 Index 0.1 -12.00 % -12.00 % 2.00 % 10.0 87 pips 76 pips 7.00 USD Monday-Friday: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-19:00
IBEX35 Spain 35 Index 0.01 -15.00 % -15.00 % 2.00 % 10.0 422 pips 422 pips 7.00 USD Monday-Thursday: 10:02-20:55 Friday: 10:02-19:55
JP225 Nikkei 225 Index 1. -12.00 % -12.00 % 2.00 % 100.0 10 pips 8 pips 7.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
NQ100 Nasdaq 100 Index 0.1 -15.00 % -15.00 % 2.00 % 10.0 26 pips 26 pips 7.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:15, 23:30-23:55
SMI20 Switzerland Blue Chips Index 0.01 -12.00 % -12.00 % 2.00 % 10.0 319 pips 317 pips 7.00 USD Monday-Thursday: 09:02-22:55 Friday: 09:02-21:55
SP500 S&P 500 Index 0.1 -15.00 % -15.00 % 2.00 % 10.0 12 pips 8 pips 7.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:15, 23:30-23:55
Symbol Name Tick size Contract size Swap long Swap short Margin Avg. spread Min spread Commission Trading session
BRNe Brent Crude 0.01 1000.0 -2.40 pips -3.60 pips 5.00 % 13 pips 13 pips 5.00 USD Monday-Friday: 03:05-23:55
NGe Natural Gas vs US Dollar 0.001 10000.0 -0.36 pips -0.18 pips 4.00 % 15 pips 14 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
WTIe WTI Crude 0.01 1000.0 -2.88 pips -0.96 pips 5.00 % 15 pips 15 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
Tick size Contract size Swap long Swap short Margin Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
#AA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AMAZON 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 141 pips 96 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#APPLE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AXP 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 7 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 40.00 % USD 7 pips 5 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BABA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BAC 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BK 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#C 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CAT 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 10 pips 6 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#COP 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CSCO 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CVX 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#DIS 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#EBAY 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FACEBOOK 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 7 pips 5 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FER 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 23 pips 14 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FORD 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GOOGLE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 127 pips 76 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GS 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 16 pips 9 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HAL 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HD 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 9 pips 6 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HOG 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HPQ 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#IBM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#INTC 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#JNJ 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#JPM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#KHC 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#KO 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 15 pips 10 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MCD 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MMM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 8 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MRO 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MSFT 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MSI 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 17 pips 9 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#NFLX 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 27 pips 18 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#NKE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#OXY 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PEPSI 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PG 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#SBUX 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#SLB 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#T 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#TESLA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 35.00 % USD 18 pips 12 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#VZ 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 1 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#WMT 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#XOM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
Tick size Contract size Swap long Swap short Margin Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
#ADS 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 81 pips 61 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#AIR 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 24 pips 13 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BAS 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 17 pips 13 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BATS 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 87 pips 62 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BAYN 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 16 pips 13 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BMW 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 19 pips 15 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BN 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 1 pips 1 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BNP 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 15 pips 13 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#CBK 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#DAI 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % EUR 15 pips 13 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#DBK 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 6 pips 5 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#DTE 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#GLEN 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 12 pips 9 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#GSK 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 36 pips 27 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#LHA 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % EUR 8 pips 6 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#LLOY 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 100.00 % GBP 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#NESN 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 100.00 % CHF 4 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#NOVN 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 100.00 % CHF 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#OR 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 9 pips 8 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#RDSA 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 41 pips 28 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#SAP 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 27 pips 23 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#SIE 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 28 pips 23 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#ULVR 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 77 pips 60 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#VOD 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#VOW3 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 76 pips 56 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
Tick size Contract size Swap long Swap short Margin Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
GLD 0.01 100.0 -2.00 pips -6.00 pips 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59
IWM 0.01 100.0 -1.00 pips -4.00 pips 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59
QQQ 0.01 100.0 -2.00 pips -8.00 pips 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59
SCHD 0.01 100.0 -1.00 pips -2.00 pips 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59
USO 0.01 100.0 -1.00 pips -1.00 pips 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59
VEA 0.01 100.0 -1.00 pips -1.00 pips 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59
VOO 0.01 100.0 -3.00 pips -12.00 pips 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59

هنگام انتقال موقعیت های باز از چهارشنبه تا پنج شنبه، معامله با نرخ سه برابر شارژ می شود.

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

FOREX
CURRENCY
CURRENCY METALS
CFD
CFD CURRENCIES
CFD CURRENCIES CFD contracts for currency pairs traded on Globex (CME) stock exchange. CFD ENERGIES CFD contracts for energy resourses that are traded on NYMEX and ICE stock exchange. CFD METALS CFD contracts for metals which are traded on stock exchange CFD INDICES CFD contracts for indices traded on the world's stock exchanges. CFD SOFTS CFD contracts for soft commodities traded on ICE stock exchanges. CFD GRAINS CFD contracts for grans traded on CBOT (ebot) stock exchange. CFD BONDS CFD MEATS CFD contracts for different types of meat traded on CME stock exchange
STOCKS
Russian STOCK
Russian STOCK Stocks of Russian companies traded on Moscow International Stock Exchange (MOEX) STOCK USA European STOCK
ETF
Symbol Name Tick size Swap long Swap short Margin Contract size Avg. spread Min spread Trading session
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 0.00001 -4.00 pips -3.00 pips 100.00 % 100000.0 18 pips 15 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 0.00001 -6.00 pips -3.00 pips 100.00 % 100000.0 19 pips 14 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURUSD Euro vs US Dollar 0.00001 -5.00 pips -1.00 pips 100.00 % 100000.0 19 pips 17 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPUSD Great Britain Pound vs US Dollar 0.00001 -5.00 pips -5.00 pips 100.00 % 100000.0 33 pips 25 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -3.00 pips -4.00 pips 100.00 % 100000.0 25 pips 19 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc 0.00001 -2.00 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 30 pips 22 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen 0.001 -3.00 pips -5.00 pips 100.00 % 100000.0 32 pips 29 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -4.00 pips -2.00 pips 100.00 % 100000.0 28 pips 22 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc 0.00001 -1.00 pips -4.00 pips 100.00 % 100000.0 35 pips 29 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen 0.001 -2.00 pips -3.00 pips 100.00 % 100000.0 31 pips 28 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar 0.00001 -4.00 pips -2.00 pips 100.00 % 100000.0 29 pips 22 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CADCHF CAD vs Swiss Franc 0.00001 -1.00 pips -4.00 pips 100.00 % 100000.0 29 pips 22 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CADJPY CAD vs Japanese Yen 0.001 -2.00 pips -3.00 pips 100.00 % 100000.0 30 pips 27 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen 0.001 -5.00 pips -1.00 pips 100.00 % 100000.0 38 pips 29 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURAUD Euro vs Australian Dollar 0.00001 -6.00 pips -2.00 pips 100.00 % 100000.0 25 pips 19 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCAD Euro vs Canadian Dollar 0.00001 -7.00 pips -1.00 pips 100.00 % 100000.0 29 pips 24 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCHF Euro vs Swiss Franc 0.00001 -3.00 pips -5.00 pips 100.00 % 100000.0 38 pips 29 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.001 -5.00 pips -2.00 pips 100.00 % 100000.0 30 pips 25 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNOK Euro vs Norway Krone 0.0001 -5.00 pips -1.00 pips 100.00 % 100000.0 74 pips 34 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar 0.00001 -10.00 pips -2.00 pips 100.00 % 100000.0 42 pips 37 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURSEK Euro vs Sweden Krona 0.00001 -36.00 pips -11.00 pips 100.00 % 100000.0 641 pips 304 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURSGD Euro vs Singapore Dollar 0.00001 -9.00 pips -3.00 pips 100.00 % 100000.0 102 pips 91 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar 0.00001 -6.00 pips -8.00 pips 100.00 % 100000.0 53 pips 41 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar 0.00001 -7.00 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 49 pips 37 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 0.00001 -3.00 pips -9.00 pips 100.00 % 100000.0 56 pips 47 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen 0.001 -5.00 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 40 pips 36 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.00001 -10.00 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 90 pips 77 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -2.00 pips -4.00 pips 100.00 % 100000.0 61 pips 54 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen 0.001 -1.00 pips -4.00 pips 100.00 % 100000.0 28 pips 24 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 -4.00 pips -5.00 pips 100.00 % 100000.0 140 pips 130 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar 0.00001 -3.00 pips -3.00 pips 100.00 % 100000.0 26 pips 21 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDDKK US Dollar vs Danish Krone 0.00001 -4.00 pips -26.00 pips 100.00 % 100000.0 304 pips 280 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar 0.00001 -17.00 pips -20.00 pips 100.00 % 100000.0 409 pips 400 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDMXN US Dollar vs Mexico Peso  0.0001 -36.00 pips 7.00 pips 100.00 % 100000.0 311 pips 288 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDNOK US Dollar vs Norway Krone 0.0001 -2.00 pips -3.00 pips 100.00 % 100000.0 83 pips 65 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDSEK US Dollar vs Sweden Krona 0.00001 -12.00 pips -29.00 pips 100.00 % 100000.0 556 pips 405 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 -6.00 pips -5.00 pips 100.00 % 100000.0 100 pips 86 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDZAR US Dollar vs South Africa Rand 0.00001 -331.00 pips 10.00 pips 100.00 % 100000.0 1505 pips 863 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar 0.00001 -10.00 pips -1.00 pips 100.00 % 100000.0 158 pips 142 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar 0.00001 -36.00 pips -4.00 pips 100.00 % 100000.0 357 pips 325 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURRUB Euro vs Russia Rouble 0.00001 -1721.00 pips 22.20 pips 400.00 % 100000.0 27366 pips 26661 pips Monday-Friday: 10:02-23:50
EURZAR Euro vs South Africa Rand 0.00001 -424.00 pips 15.00 pips 100.00 % 100000.0 1665 pips 1220 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPDKK Great Britain Pound vs Danish Krone 0.00001 -17.00 pips -43.00 pips 100.00 % 100000.0 817 pips 727 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNOK Great Britain Pound vs Norway Krone 0.0001 -5.00 pips -4.00 pips 100.00 % 100000.0 106 pips 83 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSEK Great Britain Pound vs Sweden Krona 0.00001 -35.00 pips -50.00 pips 100.00 % 100000.0 1703 pips 1486 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar 0.00001 -8.00 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 95 pips 83 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
MXNJPY Mexican Peso vs Japanese Yen 0.001 -2.00 pips -2.00 pips 2000.00 % 100000.0 13 pips 12 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc 0.00001 -2.00 pips -5.00 pips 100.00 % 100000.0 69 pips 63 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
TRYJPY Turkish Lira vs Japanese Yen 0.001 3.00 pips -10.00 pips 2000.00 % 100000.0 51 pips 31 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCNY US Dollar vs China Yuan Reminbi 0.0001 -5.00 pips 2.00 pips 100.00 % 100000.0 25 pips 19 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDRUB US Dollar vs Russia Rouble 0.00001 -1291.00 pips 12.20 pips 400.00 % 100000.0 30552 pips 30170 pips Monday-Friday: 10:02-23:50
USDTRY US Dollar vs Turkish Lira 0.00001 -503.00 pips 20.10 pips 2000.00 % 100000.0 3155 pips 2110 pips Monday-Friday: 00:00-23:58
ZARJPY South Africa Rand vs Japanese Yen 0.001 -2.00 pips -3.00 pips 2000.00 % 100000.0 16 pips 13 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
Symbol Name Tick size Swap long Swap short Margin Contract size Avg. spread Min spread Trading session
CUCUSD Copper vs US Dollar / Spot 0.00001 -39.00 pips -12.00 pips 4.00 % 25000.0 550 pips 519 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XAGEUR Silver vs Euro/ Spot 0.001 -1.00 pips -2.00 pips 1.00 % 5000.0 140 pips 137 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XAGUSD Silver vs US Dollar/ Spot 0.001 -2.00 pips -2.00 pips 1.00 % 5000.0 95 pips 92 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XAUEUR Gold vs Euro / Spot 0.01 -2.00 pips -7.00 pips 1.00 % 100.0 79 pips 74 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XAUUSD Gold vs US Dollar/ Spot 0.01 -5.00 pips -6.00 pips 1.00 % 100.0 60 pips 56 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XPDUSD Palladium vs US Dollar / Spot 0.01 -13.00 pips -13.00 pips 5.00 % 100.0 1779 pips 1369 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XPTUSD Platinum vs US Dollar / Spot 0.01 -10.00 pips -9.00 pips 5.00 % 100.0 411 pips 314 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@AUD AUSTRALIAN DOLLAR (CME) 0.0001 0.0 5.00 % -12.00 % -12.00 % USD 9 pips 8 pips 15.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
@EUR EURO FX (CME) 0.00001 0.0 5.00 % -12.00 % -12.00 % USD 36 pips 35 pips 15.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
@GBP BRITISH POUND (CME) 0.0001 0.0 5.00 % -12.00 % -12.00 % USD 7 pips 7 pips 15.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
@NZD NEW ZEALAND DOLLAR (CME) 0.0001 0.0 5.00 % -12.00 % -12.00 % USD 5 pips 5 pips 15.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
BRN UK Brent Crude Oil - Spot 0.01 0.0 5.00 % -2.40 pips -3.60 pips USD 17 pips 17 pips 15.00 USD Monday-Friday: 03:05-23:55
NG NATURAL GAS - SPOT 0.001 0.0 5.00 % -0.36 pips -0.18 pips USD 17 pips 16 pips 15.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
WTI WTI US Crude Oil - Spot 0.01 0.0 5.00 % -2.88 pips -0.96 pips USD 23 pips 23 pips 15.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
AEX AEX AMSTERDAM Index 0.01 0.0 1.00 % -20.00 % -20.00 % EUR 90 pips 88 pips 14.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:50
DX US DOLLAR INDEX 0.001 0.0 100.00 % -12.00 % -12.00 % USD 50 pips 49 pips 14.00 USD Monday-Friday: 03:00-24:00
ES S&P 500 Index 0.1 0.0 2.00 % -15.00 % -15.00 % USD 40 pips 36 pips 14.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:15, 23:30-23:55
EU EURO STOXX50 Index 0.1 0.0 2.00 % -15.00 % -15.00 % EUR 22 pips 22 pips 14.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:55
FCE CAC 40 Index 0.1 0.0 2.00 % -15.00 % -15.00 % EUR 40 pips 40 pips 14.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:55
FDAX Xetra DAX Index 0.1 0.0 1.00 % -15.00 % -15.00 % EUR 90 pips 66 pips 14.00 USD Monday-Thursday: 01:05-23:15, 23:30-23:55 Friday: 01:05-23:00
FSMI Switzerland Blue Chips Index 0.01 0.0 2.00 % -12.00 % -12.00 % CHF 321 pips 319 pips 14.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:55
FTSE FTSE 100 Index 0.1 0.0 2.00 % -15.00 % -15.00 % GBP 65 pips 50 pips 14.00 USD Monday-Thursday: 01:05-23:15, 23:30-23:55 Friday: 01:05-23:00
NIK Nikkei 225 Index 1. 0.0 2.00 % -12.00 % -12.00 % JPY 12 pips 10 pips 14.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
NQ Nasdaq 100 Index 0.1 0.0 2.00 % -15.00 % -15.00 % USD 80 pips 80 pips 14.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:15, 23:30-23:55
TF RUSSEL 2000 Index 0.01 0.0 1.00 % -20.00 % -20.00 % USD 109 pips 95 pips 14.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
VIX CBOE VOLATILITY INDEX 0.001 0.0 100.00 % -12.00 % -12.00 % USD 111 pips 110 pips 14.00 USD Monday-Friday: 16:30-23:15
YM Dow Jones Industrial Average Index 1. 0.0 2.00 % -15.00 % -15.00 % USD 9 pips 8 pips 14.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:15, 23:30-23:55
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@CCA COCOA (ICE) 1. 0.0 8.00 % -12.00 % -12.00 % USD 5 pips 5 pips 15.00 USD Monday-Friday: 11:46-19:25
@COF COFFE (ICE) 0.01 0.0 10.00 % -12.00 % -12.00 % USD 24 pips 23 pips 15.00 USD Monday-Friday: 11:20-20:25
@CTN COTTON (ICE) 0.01 0.0 8.00 % -12.00 % -12.00 % USD 31 pips 27 pips 15.00 USD Monday-Friday: 04:00-20:20
@LMB LUMBER (CME) 0.1 0.0 5.00 % -24.00 % -24.00 % USD 52 pips 18 pips 15.00 USD Monday-Friday: 17:00-24:00
@OJC ORANGE JUICE (ICE) 0.01 0.0 10.00 % -12.00 % -12.00 % USD 47 pips 39 pips 15.00 USD Monday-Friday: 15:01-20:55
@SUG SUGAR (ICE) 0.01 0.0 10.00 % -12.00 % -12.00 % USD 9 pips 9 pips 15.00 USD Monday-Friday: 10:31-19:55
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@C CORN (CME) 0.01 0.0 10.00 % -12.00 % -12.00 % USD 89 pips 85 pips 15.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
@L SOYBEAN OIL (CME) 0.01 0.0 5.00 % -12.00 % -12.00 % USD 6 pips 5 pips 15.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
@M SOYBEAN MEAL (CME) 0.1 0.0 5.00 % -12.00 % -12.00 % USD 11 pips 11 pips 15.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
@R ROUGH RICE (CME) 0.001 0.0 5.00 % -12.00 % -12.00 % USD 93 pips 78 pips 15.00 USD Monday-Friday: 16:30-21:15
@S SOYBEANS (CME) 0.01 0.0 5.00 % -12.00 % -12.00 % USD 133 pips 127 pips 15.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
@W WHEAT (CME) 0.01 0.0 5.00 % -12.00 % -12.00 % USD 293 pips 286 pips 15.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@GBL Euro-Bund Futures (EUREX) 0.01 0.0 3.00 % -12.00 % -12.00 % EUR 5 pips 5 pips 15.00 USD Monday-Friday: 09:00-23:00
@GBM Euro-Bobl Futures (EUREX) 0.01 0.0 3.00 % -12.00 % -12.00 % EUR 3 pips 3 pips 15.00 USD Monday-Friday: 09:00-23:00
@GBS Euro-Schatz Futures (EUREX) 0.001 0.0 3.00 % -12.00 % -12.00 % EUR 6 pips 6 pips 15.00 USD Monday-Friday: 09:00-23:00
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@LC LIVE CATTLE (CME) 0.001 0.0 5.00 % -24.00 % -24.00 % USD 88 pips 82 pips 15.00 USD Monday-Friday: 16:30-21:05
@LH LEAN HOG (CME) 0.001 0.0 50.00 % -24.00 % -24.00 % USD 158 pips 147 pips 15.00 USD Monday-Friday: 16:30-21:05
Tick size Contract size Swap long Swap short Margin Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
#AEROFLOT 0.01 100.0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29, 19:05-23:50
#GAZPROM 0.01 10.0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 6 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29, 19:05-23:50
#GMKN 1. 1.0 -18.00 % -18.00 % 35.00 % RUB 9 pips 6 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29, 19:05-23:50
#GZPROMNEFT 0.01 10.0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 18 pips 11 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29, 19:05-23:50
#IRAO 0.0001 1000.0 -18.00 % -18.00 % 35.00 % RUB 18 pips 10 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29, 19:05-23:50
#LUKOIL 0.01 1.0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 206 pips 155 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29, 19:05-23:50
#MAGN 0.001 1.0 -18.00 % -18.00 % 35.00 % RUB 23 pips 17 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29, 19:05-23:50
#MAGNIT 0.01 1.0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 287 pips 224 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29, 19:05-23:50
#MTS 0.01 10.0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 16 pips 12 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29, 19:05-23:50
#NLMK 0.01 10.0 -18.00 % -18.00 % 25.00 % RUB 10 pips 5 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29, 19:05-23:50
#NVTK 0.1 10.0 -18.00 pips -18.00 pips 33.00 % RUB 9 pips 6 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29, 19:05-23:50
#ROSNEFT 0.01 10.0 -18.00 % -18.00 % 35.00 % RUB 20 pips 15 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29, 19:05-23:50
#ROSTEL 0.01 10.0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 6 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29, 19:05-23:50
#RUSGIDRO 0.0001 1000.0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 5 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29, 19:05-23:50
#SBER 0.01 10.0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 7 pips 5 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29, 19:05-23:50
#SURGUT 0.001 100.0 -18.00 % -18.00 % 100.00 % RUB 17 pips 11 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29, 19:05-23:50
#TATN 0.01 10.0 -18.00 % -18.00 % 35.00 % RUB 23 pips 16 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29, 19:05-23:50
#VTB 0.00001 10000.0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:29, 19:05-23:50
Tick size Contract size Swap long Swap short Margin Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
#AA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AMAZON 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 141 pips 96 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#APPLE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AXP 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 7 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 40.00 % USD 7 pips 5 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BABA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BAC 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BK 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#C 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CAT 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 10 pips 6 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#COP 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CSCO 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CVX 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#DIS 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#EBAY 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FACEBOOK 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 7 pips 5 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FER 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 23 pips 14 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FORD 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GOOGLE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 127 pips 76 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GS 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 16 pips 9 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HAL 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HD 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 9 pips 6 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HOG 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HPQ 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#IBM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#INTC 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#JNJ 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#JPM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#KHC 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#KO 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 15 pips 10 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MCD 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MMM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 8 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MRO 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MSFT 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MSI 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 17 pips 9 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#NFLX 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 27 pips 18 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#NKE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#OXY 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PEPSI 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PG 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#SBUX 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#SLB 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#T 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#TESLA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 35.00 % USD 18 pips 12 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#VZ 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 1 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#WMT 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#XOM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
Tick size Contract size Swap long Swap short Margin Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
#ADS 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 81 pips 61 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#AIR 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 24 pips 13 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BAS 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 17 pips 13 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BATS 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 87 pips 62 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BAYN 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 16 pips 13 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BMW 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 19 pips 15 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BN 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 1 pips 1 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BNP 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 15 pips 13 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#CBK 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#DAI 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % EUR 15 pips 13 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#DBK 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 6 pips 5 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#DTE 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#GLEN 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 12 pips 9 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#GSK 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 36 pips 27 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#LHA 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % EUR 8 pips 6 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#LLOY 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 100.00 % GBP 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#NESN 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 100.00 % CHF 4 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#NOVN 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 100.00 % CHF 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#OR 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 9 pips 8 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#RDSA 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 41 pips 28 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#SAP 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 27 pips 23 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#SIE 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 28 pips 23 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#ULVR 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 77 pips 60 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#VOD 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#VOW3 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 76 pips 56 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
Tick size Contract size Swap long Swap short Margin Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
GLD 0.01 100.0 -2.00 pips -6.00 pips 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59
IWM 0.01 100.0 -1.00 pips -4.00 pips 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59
QQQ 0.01 100.0 -2.00 pips -8.00 pips 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59
SCHD 0.01 100.0 -1.00 pips -2.00 pips 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59
USO 0.01 100.0 -1.00 pips -1.00 pips 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59
VEA 0.01 100.0 -1.00 pips -1.00 pips 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59
VOO 0.01 100.0 -3.00 pips -12.00 pips 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59

هنگام انتقال موقعیت های باز از چهارشنبه تا پنج شنبه، معامله با نرخ سه برابر شارژ می شود.

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

FOREX
CURRENCY
CURRENCY METALS
Symbol Name Tick size Swap long Swap short Margin Contract size Avg. spread Min spread Trading session
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 0.00001 -6.00 pips -4.50 pips 100.00 % 100000.0 18 pips 15 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 0.00001 -9.00 pips -4.50 pips 100.00 % 100000.0 19 pips 14 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURUSD Euro vs US Dollar 0.00001 -7.50 pips -1.50 pips 100.00 % 100000.0 19 pips 17 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPUSD Great Britain Pound vs US Dollar 0.00001 -7.50 pips -7.50 pips 100.00 % 100000.0 33 pips 25 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -4.50 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 25 pips 19 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc 0.00001 -3.00 pips -9.00 pips 100.00 % 100000.0 30 pips 22 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen 0.001 -4.50 pips -7.50 pips 100.00 % 100000.0 32 pips 29 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -6.00 pips -3.00 pips 100.00 % 100000.0 28 pips 22 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc 0.00001 -1.50 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 35 pips 29 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen 0.001 -3.00 pips -4.50 pips 100.00 % 100000.0 31 pips 28 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar 0.00001 -6.00 pips -3.00 pips 100.00 % 100000.0 29 pips 22 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CADCHF CAD vs Swiss Franc 0.00001 -1.50 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 29 pips 22 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CADJPY CAD vs Japanese Yen 0.001 -3.00 pips -4.50 pips 100.00 % 100000.0 30 pips 27 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen 0.001 -7.50 pips -1.50 pips 100.00 % 100000.0 38 pips 29 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURAUD Euro vs Australian Dollar 0.00001 -9.00 pips -3.00 pips 100.00 % 100000.0 25 pips 19 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCAD Euro vs Canadian Dollar 0.00001 -10.50 pips -1.50 pips 100.00 % 100000.0 29 pips 24 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCHF Euro vs Swiss Franc 0.00001 -4.50 pips -7.50 pips 100.00 % 100000.0 38 pips 29 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.001 -7.50 pips -3.00 pips 100.00 % 100000.0 30 pips 25 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNOK Euro vs Norway Krone 0.0001 -7.50 pips -1.50 pips 200.00 % 100000.0 74 pips 34 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar 0.00001 -15.00 pips -3.00 pips 100.00 % 100000.0 42 pips 37 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURSEK Euro vs Sweden Krona 0.00001 -54.00 pips -16.50 pips 200.00 % 100000.0 641 pips 304 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURSGD Euro vs Singapore Dollar 0.00001 -13.50 pips -4.50 pips 400.00 % 100000.0 102 pips 91 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar 0.00001 -10.50 pips -9.00 pips 100.00 % 100000.0 53 pips 41 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar 0.00001 -9.00 pips -10.50 pips 100.00 % 100000.0 49 pips 37 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 0.00001 -4.50 pips -13.50 pips 100.00 % 100000.0 56 pips 47 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen 0.001 -7.50 pips -9.00 pips 100.00 % 100000.0 40 pips 36 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.00001 -15.00 pips -9.00 pips 100.00 % 100000.0 90 pips 77 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -3.00 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 61 pips 54 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen 0.001 -1.50 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 28 pips 24 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 -6.00 pips -7.50 pips 400.00 % 100000.0 140 pips 130 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar 0.00001 -4.50 pips -4.50 pips 100.00 % 100000.0 26 pips 21 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDDKK US Dollar vs Danish Krone 0.00001 -6.00 pips -39.00 pips 1000.00 % 100000.0 304 pips 280 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar 0.00001 -25.50 pips -30.00 pips 1000.00 % 100000.0 409 pips 400 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDMXN US Dollar vs Mexico Peso  0.0001 -54.00 pips 3.50 pips 400.00 % 100000.0 311 pips 288 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDNOK US Dollar vs Norway Krone 0.0001 -3.00 pips -4.50 pips 200.00 % 100000.0 83 pips 65 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDSEK US Dollar vs Sweden Krona 0.00001 -18.00 pips -43.50 pips 200.00 % 100000.0 556 pips 405 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 -9.00 pips -7.50 pips 400.00 % 100000.0 100 pips 86 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDZAR US Dollar vs South Africa Rand 0.00001 -496.50 pips 10.00 pips 400.00 % 100000.0 1505 pips 863 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar 0.00001 -15.00 pips -1.50 pips 400.00 % 100000.0 158 pips 142 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar 0.00001 -54.00 pips -6.00 pips 1000.00 % 100000.0 357 pips 325 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURRUB Euro vs Russia Rouble 0.00001 -2581.50 pips 22.20 pips 400.00 % 100000.0 27366 pips 26661 pips Monday-Friday: 10:02-23:50
EURZAR Euro vs South Africa Rand 0.00001 636.00 pips 15.00 pips 400.00 % 100000.0 1665 pips 1220 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPDKK Great Britain Pound vs Danish Krone 0.00001 -25.50 pips -64.50 pips 1000.00 % 100000.0 817 pips 727 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNOK Great Britain Pound vs Norway Krone 0.0001 -7.50 pips -6.00 pips 200.00 % 100000.0 106 pips 83 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSEK Great Britain Pound vs Sweden Krona 0.00001 -52.50 pips -75.00 pips 200.00 % 100000.0 1703 pips 1486 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar 0.00001 -12.00 pips -9.00 pips 400.00 % 100000.0 95 pips 83 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
MXNJPY Mexican Peso vs Japanese Yen 0.001 -3.00 pips -3.00 pips 2000.00 % 100000.0 13 pips 12 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc 0.00001 -3.00 pips -7.50 pips 100.00 % 100000.0 69 pips 63 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
TRYJPY Turkish Lira vs Japanese Yen 0.001 1.50 pips -15.00 pips 2000.00 % 100000.0 51 pips 31 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCNY US Dollar vs China Yuan Reminbi 0.0001 -7.50 pips -3.00 pips 400.00 % 100000.0 25 pips 19 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDRUB US Dollar vs Russia Rouble 0.00001 -1936.50 pips 12.20 pips 400.00 % 100000.0 30552 pips 30170 pips Monday-Friday: 10:02-23:50
USDTRY US Dollar vs Turkish Lira 0.00001 -754.50 pips 20.10 pips 500.00 % 100000.0 3155 pips 2110 pips Monday-Friday: 00:00-23:58
ZARJPY South Africa Rand vs Japanese Yen 0.001 -3.00 pips -4.50 pips 2000.00 % 100000.0 16 pips 13 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
Symbol Name Tick size Swap long Swap short Margin Contract size Avg. spread Min spread Trading session
CUCUSD Copper vs US Dollar / Spot 0.00001 -58.50 pips -18.00 pips 4.00 % 25000.0 550 pips 519 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XAGEUR Silver vs Euro/ Spot 0.001 -1.50 pips -3.00 pips 1.00 % 5000.0 140 pips 137 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XAGUSD Silver vs US Dollar/ Spot 0.001 -3.00 pips -3.00 pips 1.00 % 5000.0 95 pips 92 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XAUEUR Gold vs Euro / Spot 0.01 -3.00 pips -10.50 pips 1.00 % 100.0 79 pips 74 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XAUUSD Gold vs US Dollar/ Spot 0.01 -7.50 pips -9.00 pips 1.00 % 100.0 60 pips 56 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XPDUSD Palladium vs US Dollar / Spot 0.01 -19.50 pips -19.50 pips 5.00 % 100.0 1779 pips 1369 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XPTUSD Platinum vs US Dollar / Spot 0.01 -15.00 pips -13.50 pips 5.00 % 100.0 411 pips 314 pips Monday-Friday: 01:05-23:55

هنگام انتقال موقعیت های باز از چهارشنبه تا پنج شنبه، معامله با نرخ سه برابر شارژ می شود.

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

FOREX
CURRENCY
CURRENCY METALS
CFD
CFD CURRENCIES
CFD CURRENCIES CFD contracts for currency pairs traded on Globex (CME) stock exchange. CFD ENERGIES CFD contracts for energy resourses that are traded on NYMEX and ICE stock exchange. CFD METALS CFD contracts for metals which are traded on stock exchange CFD INDICES CFD contracts for indices traded on the world's stock exchanges. CFD SOFTS CFD contracts for soft commodities traded on ICE stock exchanges. CFD GRAINS CFD contracts for grans traded on CBOT (ebot) stock exchange. CFD BONDS CFD MEATS CFD contracts for different types of meat traded on CME stock exchange
STOCKS
Russian STOCK
Russian STOCK Stocks of Russian companies traded on Moscow International Stock Exchange (MOEX) STOCK USA
Symbol Name Tick size Swap long Swap short Margin Contract size Avg. spread Min spread Trading session
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 18 pips 15 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 19 pips 14 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURUSD Euro vs US Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 19 pips 17 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPUSD Great Britain Pound vs US Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 33 pips 25 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 25 pips 19 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 30 pips 22 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen 0.001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 32 pips 29 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 28 pips 22 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 35 pips 29 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen 0.001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 31 pips 28 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 29 pips 22 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CADCHF CAD vs Swiss Franc 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 29 pips 22 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CADJPY CAD vs Japanese Yen 0.001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 30 pips 27 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen 0.001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 38 pips 29 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURAUD Euro vs Australian Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 25 pips 19 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCAD Euro vs Canadian Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 29 pips 24 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCHF Euro vs Swiss Franc 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 38 pips 29 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 30 pips 25 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNOK Euro vs Norway Krone 0.0001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 74 pips 34 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 42 pips 37 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURSEK Euro vs Sweden Krona 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 641 pips 304 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURSGD Euro vs Singapore Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 102 pips 91 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 53 pips 41 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 49 pips 37 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 56 pips 47 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen 0.001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 40 pips 36 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 90 pips 77 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 61 pips 54 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen 0.001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 28 pips 24 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 140 pips 130 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 26 pips 21 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDDKK US Dollar vs Danish Krone 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 304 pips 280 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 409 pips 400 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDMXN US Dollar vs Mexico Peso  0.0001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 311 pips 288 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDNOK US Dollar vs Norway Krone 0.0001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 83 pips 65 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDSEK US Dollar vs Sweden Krona 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 556 pips 405 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 100 pips 86 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDZAR US Dollar vs South Africa Rand 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 1505 pips 863 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 158 pips 142 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 357 pips 325 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURRUB Euro vs Russia Rouble 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 27366 pips 26661 pips Monday-Friday: 10:02-23:50
EURZAR Euro vs South Africa Rand 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 1665 pips 1220 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPDKK Great Britain Pound vs Danish Krone 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 817 pips 727 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNOK Great Britain Pound vs Norway Krone 0.0001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 106 pips 83 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSEK Great Britain Pound vs Sweden Krona 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 1703 pips 1486 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 95 pips 83 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
MXNJPY Mexican Peso vs Japanese Yen 0.001 -2.00 pips -2.00 pips 2000.00 % 100000.0 13 pips 12 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 69 pips 63 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
TRYJPY Turkish Lira vs Japanese Yen 0.001 3.00 pips -10.00 pips 2000.00 % 100000.0 51 pips 31 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCNY US Dollar vs China Yuan Reminbi 0.0001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 25 pips 19 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDRUB US Dollar vs Russia Rouble 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 30552 pips 30170 pips Monday-Friday: 10:02-23:50
USDTRY US Dollar vs Turkish Lira 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 2000.00 % 100000.0 3155 pips 2110 pips Monday-Friday: 00:00-23:58
ZARJPY South Africa Rand vs Japanese Yen 0.001 -2.00 pips -3.00 pips 2000.00 % 100000.0 16 pips 13 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
Symbol Name Tick size Swap long Swap short Margin Contract size Avg. spread Min spread Trading session
CUCUSD Copper vs US Dollar / Spot 0.00001 -39.00 pips -12.00 pips 4.00 % 25000.0 550 pips 519 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XAGEUR Silver vs Euro/ Spot 0.001 -1.00 pips -2.00 pips 1.00 % 5000.0 140 pips 137 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XAGUSD Silver vs US Dollar/ Spot 0.001 -2.00 pips -2.00 pips 1.00 % 5000.0 95 pips 92 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XAUEUR Gold vs Euro / Spot 0.01 -2.00 pips -7.00 pips 1.00 % 100.0 79 pips 74 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XAUUSD Gold vs US Dollar/ Spot 0.01 -5.00 pips -6.00 pips 1.00 % 100.0 60 pips 56 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XPDUSD Palladium vs US Dollar / Spot 0.01 -13.00 pips -13.00 pips 5.00 % 100.0 1779 pips 1369 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XPTUSD Platinum vs US Dollar / Spot 0.01 -10.00 pips -9.00 pips 5.00 % 100.0 411 pips 314 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@AUD AUSTRALIAN DOLLAR (CME) 0.0001 0.0 5.00 % 0.00 % 0.00 % USD 9 pips 8 pips 0.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
@EUR EURO FX (CME) 0.00001 0.0 5.00 % 0.00 % 0.00 % USD 36 pips 35 pips 0.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
@GBP BRITISH POUND (CME) 0.0001 0.0 5.00 % 0.00 % 0.00 % USD 7 pips 7 pips 0.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
@NZD NEW ZEALAND DOLLAR (CME) 0.0001 0.0 5.00 % 0.00 % 0.00 % USD 5 pips 5 pips 0.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
BRN UK Brent Crude Oil - Spot 0.01 0.0 5.00 % 0.00 pips 0.00 pips USD 17 pips 17 pips 0.00 USD Monday-Friday: 03:05-23:55
NG NATURAL GAS - SPOT 0.001 0.0 5.00 % 0.00 pips 0.00 pips USD 17 pips 16 pips 0.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
WTI WTI US Crude Oil - Spot 0.01 0.0 5.00 % 0.00 pips 0.00 pips USD 23 pips 23 pips 0.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
AEX AEX AMSTERDAM Index 0.01 0.0 1.00 % 0.00 % 0.00 % EUR 90 pips 88 pips 0.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:50
DX US DOLLAR INDEX 0.001 0.0 100.00 % 0.00 % 0.00 % USD 50 pips 49 pips 0.00 USD Monday-Friday: 03:00-24:00
ES S&P 500 Index 0.1 0.0 2.00 % 0.00 % 0.00 % USD 40 pips 36 pips 0.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:15, 23:30-23:55
EU EURO STOXX50 Index 0.1 0.0 2.00 % 0.00 % 0.00 % EUR 22 pips 22 pips 0.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:55
FCE CAC 40 Index 0.1 0.0 2.00 % 0.00 % 0.00 % EUR 40 pips 40 pips 0.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:55
FDAX Xetra DAX Index 0.1 0.0 1.00 % 0.00 % 0.00 % EUR 90 pips 66 pips 0.00 USD Monday-Thursday: 01:05-23:15, 23:30-23:55 Friday: 01:05-23:00
FSMI Switzerland Blue Chips Index 0.01 0.0 2.00 % 0.00 % 0.00 % CHF 321 pips 319 pips 0.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:55
FTSE FTSE 100 Index 0.1 0.0 2.00 % 0.00 % 0.00 % GBP 65 pips 50 pips 0.00 USD Monday-Thursday: 01:05-23:15, 23:30-23:55 Friday: 01:05-23:00
NIK Nikkei 225 Index 1. 0.0 2.00 % 0.00 % 0.00 % JPY 12 pips 10 pips 0.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
NQ Nasdaq 100 Index 0.1 0.0 2.00 % 0.00 % 0.00 % USD 80 pips 80 pips 0.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:15, 23:30-23:55
TF RUSSEL 2000 Index 0.01 0.0 1.00 % 0.00 % 0.00 % USD 109 pips 95 pips 0.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
VIX CBOE VOLATILITY INDEX 0.001 0.0 100.00 % -12.00 % -12.00 % USD 111 pips 110 pips 0.00 USD Monday-Friday: 16:30-23:15
YM Dow Jones Industrial Average Index 1. 0.0 2.00 % 0.00 % 0.00 % USD 9 pips 8 pips 0.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:15, 23:30-23:55
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@CCA COCOA (ICE) 1. 0.0 8.00 % 0.00 % 0.00 % USD 5 pips 5 pips 0.00 USD Monday-Friday: 11:46-19:25
@COF COFFE (ICE) 0.01 0.0 10.00 % 0.00 % 0.00 % USD 24 pips 23 pips 0.00 USD Monday-Friday: 11:20-20:25
@CTN COTTON (ICE) 0.01 0.0 8.00 % 0.00 % 0.00 % USD 31 pips 27 pips 0.00 USD Monday-Friday: 04:00-20:20
@LMB LUMBER (CME) 0.1 0.0 5.00 % 0.00 % 0.00 % USD 52 pips 18 pips 0.00 USD Monday-Friday: 17:00-24:00
@OJC ORANGE JUICE (ICE) 0.01 0.0 10.00 % 0.00 % 0.00 % USD 47 pips 39 pips 0.00 USD Monday-Friday: 15:01-20:55
@SUG SUGAR (ICE) 0.01 0.0 10.00 % 0.00 % 0.00 % USD 9 pips 9 pips 0.00 USD Monday-Friday: 10:31-19:55
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@C CORN (CME) 0.01 0.0 10.00 % 0.00 % 0.00 % USD 89 pips 85 pips 0.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
@L SOYBEAN OIL (CME) 0.01 0.0 5.00 % 0.00 % 0.00 % USD 6 pips 5 pips 0.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
@M SOYBEAN MEAL (CME) 0.1 0.0 5.00 % 0.00 % 0.00 % USD 11 pips 11 pips 0.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
@R ROUGH RICE (CME) 0.001 0.0 5.00 % 0.00 % 0.00 % USD 93 pips 78 pips 0.00 USD Monday-Friday: 16:30-21:15
@S SOYBEANS (CME) 0.01 0.0 5.00 % 0.00 % 0.00 % USD 133 pips 127 pips 0.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
@W WHEAT (CME) 0.01 0.0 5.00 % 0.00 % 0.00 % USD 293 pips 286 pips 0.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@GBL Euro-Bund Futures (EUREX) 0.01 0.0 3.00 % 0.00 % 0.00 % EUR 5 pips 5 pips 0.00 USD Monday-Friday: 09:00-23:00
@GBM Euro-Bobl Futures (EUREX) 0.01 0.0 3.00 % 0.00 % 0.00 % EUR 3 pips 3 pips 0.00 USD Monday-Friday: 09:00-23:00
@GBS Euro-Schatz Futures (EUREX) 0.001 0.0 3.00 % 0.00 % 0.00 % EUR 6 pips 6 pips 0.00 USD Monday-Friday: 09:00-23:00
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@LC LIVE CATTLE (CME) 0.001 0.0 5.00 % 0.00 % 0.00 % USD 88 pips 82 pips 0.00 USD Monday-Friday: 16:30-21:05
@LH LEAN HOG (CME) 0.001 0.0 50.00 % 0.00 % 0.00 % USD 158 pips 147 pips 0.00 USD Monday-Friday: 16:30-21:05
Tick size Contract size Swap long Swap short Margin Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
#AEROFLOT 0.01 100.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 5 pips 4 pips 0.00 % Monday-Friday: 10:05-18:29, 19:05-23:50
#GAZPROM 0.01 10.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 6 pips 4 pips 0.00 % Monday-Friday: 10:05-18:29, 19:05-23:50
#GMKN 1. 1.0 0.00 % 0.00 % 25.00 % RUB 9 pips 6 pips 0.00 % Monday-Friday: 10:05-18:29, 19:05-23:50
#GZPROMNEFT 0.01 10.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 18 pips 11 pips 0.00 % Monday-Friday: 10:05-18:29, 19:05-23:50
#IRAO 0.0001 1000.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 18 pips 10 pips 0.00 % Monday-Friday: 10:05-18:29, 19:05-23:50
#LUKOIL 0.01 1.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 206 pips 155 pips 0.00 % Monday-Friday: 10:05-18:29, 19:05-23:50
#MAGN 0.001 1.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 23 pips 17 pips 0.00 % Monday-Friday: 10:05-18:29, 19:05-23:50
#MAGNIT 0.01 1.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 287 pips 224 pips 0.00 % Monday-Friday: 10:05-18:29, 19:05-23:50
#MTS 0.01 10.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 16 pips 12 pips 0.00 % Monday-Friday: 10:05-18:29, 19:05-23:50
#NLMK 0.01 10.0 0.00 % 0.00 % 25.00 % RUB 10 pips 5 pips 0.00 % Monday-Friday: 10:05-18:29, 19:05-23:50
#NVTK 0.1 10.0 0.00 pips 0.00 pips 33.00 % RUB 9 pips 6 pips 0.00 % Monday-Friday: 10:05-18:29, 19:05-23:50
#ROSNEFT 0.01 10.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 20 pips 15 pips 0.00 % Monday-Friday: 10:05-18:29, 19:05-23:50
#ROSTEL 0.01 10.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 6 pips 4 pips 0.00 % Monday-Friday: 10:05-18:29, 19:05-23:50
#RUSGIDRO 0.0001 1000.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 5 pips 3 pips 0.00 % Monday-Friday: 10:05-18:29, 19:05-23:50
#SBER 0.01 10.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 7 pips 5 pips 0.00 % Monday-Friday: 10:05-18:29, 19:05-23:50
#SURGUT 0.001 100.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 17 pips 11 pips 0.00 % Monday-Friday: 10:05-18:29, 19:05-23:50
#TATN 0.01 10.0 0.00 % 0.00 % 20.00 % RUB 23 pips 16 pips 0.00 % Monday-Friday: 10:05-18:29, 19:05-23:50
#VTB 0.00001 10000.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 3 pips 2 pips 0.00 % Monday-Friday: 10:05-18:29, 19:05-23:50
Tick size Contract size Swap long Swap short Margin Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
#AA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AMAZON 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 141 pips 96 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#APPLE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AXP 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 7 pips 4 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 40.00 % USD 7 pips 5 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BABA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 4 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BAC 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BK 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#C 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CAT 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 10 pips 6 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#COP 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CSCO 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CVX 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#DIS 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#EBAY 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FACEBOOK 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 7 pips 5 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FER 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 23 pips 14 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FORD 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GOOGLE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 127 pips 76 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GS 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 16 pips 9 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HAL 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HD 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 9 pips 6 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HOG 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 4 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HPQ 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#IBM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#INTC 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#JNJ