سال در مارکت

Contract specifications

CRYPTO CURRENCY
Symbol Name Tick size Swap long Swap short Margin Contract size Avg. spread Min spread Commission Trading session
BATUSD Basic Attention Token vs US Dollar 0.00001 -12.00 pips -12.00 pips 10.00 % 1000.0 1111 pips 901 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BCHAUD Bitcoin Cash vs Australian Dollar 0.001 -133.00 pips -133.00 pips 10.00 % 1.0 4744 pips 3585 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BCHCAD Bitcoin Cash vs Canadian Dollar 0.001 -120.00 pips -120.00 pips 10.00 % 1.0 4341 pips 3295 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BCHCHF Bitcoin Cash vs Swiss Franc 0.001 -90.00 pips -90.00 pips 10.00 % 1.0 3127 pips 2352 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BCHEUR BitCoin Cash vs Euro 0.001 -123.00 pips -123.00 pips 10.00 % 1.0 2017 pips 1270 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BCHGBP BitCoin Cash vs GBP 0.001 -105.00 pips -105.00 pips 10.00 % 1.0 1995 pips 1248 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BCHJPY BitCoin Cash vs JPY 0.01 -1467.00 pips -1467.00 pips 10.00 % 1.0 334889 pips 333294 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BCHNZD Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar 0.001 -141.00 pips -141.00 pips 10.00 % 1.0 4984 pips 3768 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BCHRUB Bitcoin Cash vs Russian Rouble 0.01 -575.00 pips -575.00 pips 10.00 % 1.0 25557 pips 19219 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BCHUSD Bitcoin Cash vs US Dollar 0.001 -135.00 pips -135.00 pips 10.00 % 1.0 3623 pips 2870 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BCHXAG BitCoin Cash vs XAG 0.0001 -79.50 pips -79.50 pips 10.00 % 1000.0 1389 pips 1015 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BNBAUD Binance Coin vs Australian Dollar 0.001 -9.00 pips -9.00 pips 10.00 % 1000.0 5194 pips 5073 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BNBCAD Binance Coin vs Canadian Dollar 0.001 -8.00 pips -8.00 pips 10.00 % 1000.0 4743 pips 4653 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BNBCHF Binance Coin vs Swiss Franc 0.001 -6.00 pips -6.00 pips 10.00 % 1.0 3472 pips 3418 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BNBEUR Binance Coin vs EUR 0.001 -5.00 pips -5.00 pips 10.00 % 1.0 3316 pips 3261 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BNBGBP Binance Coin vs Great Britain Pound 0.001 -5.00 pips -5.00 pips 10.00 % 1.0 2790 pips 2733 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BNBJPY Binance Coin vs Japanese Yen 0.01 -65.00 pips -65.00 pips 10.00 % 1.0 42653 pips 41924 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BNBNZD Binance Coin vs New Zealand Dollar 0.001 -9.00 pips -9.00 pips 10.00 % 1000.0 5409 pips 5252 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BNBRUB Binance Coin vs Russian Rouble 0.01 -38.00 pips -38.00 pips 10.00 % 1000.0 27885 pips 26984 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BNBUSD Binance Coin vs US Dollar 0.001 -6.00 pips -6.00 pips 10.00 % 100.0 2548 pips 2548 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BTCAUD Bitcoin vs Australian Dollar 0.001 -4891.00 pips -4891.00 pips 10.00 % 1.0 182419 pips 170434 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BTCCAD Bitcoin vs Canadian Dollar 0.001 -4413.00 pips -4413.00 pips 10.00 % 1.0 164599 pips 153374 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BTCCHF Bitcoin vs Swiss Franc 0.001 -3309.00 pips -3309.00 pips 10.00 % 1.0 120509 pips 111271 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BTCEUR BitCoin vs Euro 0.001 -4518.00 pips -4518.00 pips 10.00 % 1.0 12254 pips 8349 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BTCGBP BitCoin vs GBP 0.001 -3880.50 pips -3880.50 pips 10.00 % 1.0 147414 pips 138325 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BTCJPY BitCoin vs JPY 0.01 -54072.00 pips -54072.00 pips 10.00 % 1.0 41529577 pips 41487111 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BTCNZD Bitcoin vs New Zealand Dollar 0.001 -5180.00 pips -5180.00 pips 10.00 % 1.0 188275 pips 176492 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BTCRUB Bitcoin vs Russian Rouble 0.01 -21188.00 pips -21188.00 pips 10.00 % 1.0 952053 pips 888604 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BTCUSD BitCoin vs US Dollar 0.001 -4977.00 pips -4977.00 pips 10.00 % 1.0 12064 pips 8250 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BTCXAG BitCoin vs XAG 0.0001 -2929.50 pips -2929.50 pips 10.00 % 100.0 20984 pips 18766 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
BTCXAU BitCoin vs XAU 0.0001 -34.50 pips -34.50 pips 10.00 % 100.0 273 pips 242 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
DSHUSD DashCoin vs US Dollar 0.001 -31.50 pips -31.50 pips 10.00 % 10.0 3570 pips 3464 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
EOSUSD EOS vs US Dollar 0.0001 -16.50 pips -16.50 pips 10.00 % 10.0 401 pips 378 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
ETCUSD Ethereum Classiс vs US Dollar 0.001 -3.00 pips -3.00 pips 10.00 % 100.0 1124 pips 1107 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
ETHAUD Ethereum vs. Australian Dollar 0.001 -93.00 pips -93.00 pips 10.00 % 10.0 15414 pips 13780 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
ETHCAD Ethereum vs. Canadian Dollar 0.001 -84.00 pips -84.00 pips 10.00 % 10.0 13993 pips 12478 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
ETHCHF Ethereum vs. Swiss Franc 0.001 -63.00 pips -63.00 pips 10.00 % 10.0 10257 pips 9066 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
ETHEUR Ethereum vs Euro 0.001 -85.50 pips -85.50 pips 10.00 % 10.0 1971 pips 1152 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
ETHGBP Ethereum vs GBP 0.001 -73.50 pips -73.50 pips 10.00 % 10.0 1928 pips 1140 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
ETHJPY Ethereum vs JPY 0.01 -1026.00 pips -1026.00 pips 10.00 % 10.0 219354 pips 214802 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
ETHNZD Ethereum vs. New Zealand Dollar 0.001 -98.00 pips -98.00 pips 10.00 % 10.0 15987 pips 14248 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
ETHRUB Ethereum vs. Russian Rouble 0.01 -402.00 pips -402.00 pips 10.00 % 10.0 82601 pips 73896 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
ETHUSD Ethereum vs US Dollar 0.001 -216.00 pips -216.00 pips 10.00 % 10.0 3814 pips 3050 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
ETHXAG Ethereum vs XAG 0.0001 -55.50 pips -55.50 pips 10.00 % 10000.0 1753 pips 1365 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
IOTUSD IOTA vs US Dollar 0.0001 -1.50 pips -1.50 pips 10.00 % 1000.0 580 pips 567 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
LTCAUD Litecoin vs Australian Dollar 0.001 -28.00 pips -28.00 pips 10.00 % 100.0 3199 pips 2096 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
LTCCAD Litecoin vs Canadian Dollar 0.001 -25.00 pips -25.00 pips 10.00 % 100.0 2911 pips 1901 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
LTCCHF Litecoin vs Swiss Franc 0.001 -19.00 pips -19.00 pips 10.00 % 100.0 2155 pips 1405 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
LTCEUR LiteCoin vs Euro 0.001 -25.50 pips -25.50 pips 10.00 % 10.0 312 pips 245 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
LTCGBP LiteCoin vs GBP 0.001 -22.50 pips -22.50 pips 10.00 % 100.0 1852 pips 1066 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
LTCJPY LiteCoin vs JPY 0.01 -307.50 pips -307.50 pips 10.00 % 10.0 85733 pips 84914 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
LTCNZD Litecoin vs New Zealand Dollar 0.001 -29.00 pips -29.00 pips 10.00 % 100.0 3352 pips 2202 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
LTCRUB Litecoin vs Russian Rouble 0.01 -120.00 pips -120.00 pips 10.00 % 100.0 17133 pips 11220 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
LTCUSD LiteCoin vs US Dollar 0.00001 -2827.50 pips -2827.50 pips 10.00 % 1.0 187473 pips 110148 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
LTCXAG LiteCoin vs XAG 0.0001 -16.50 pips -16.50 pips 10.00 % 10000.0 808 pips 463 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
NEOUSD Neo vs US Dollar 0.01 -1.50 pips -1.50 pips 10.00 % 100.0 131 pips 129 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
OMGUSD OmiseGO vs US Dollar 0.001 -1.50 pips -1.50 pips 10.00 % 100.0 105 pips 103 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
TRXUSD Tron vs US Dollar 0.00001 -1.00 pips -1.00 pips 10.00 % 100000.0 131 pips 131 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
XLMUSD Lumen vs US Dollar 0.00001 -2.00 pips -2.00 pips 10.00 % 100000.0 175 pips 166 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
XMRUSD Monero vs US Dollar 0.001 -34.50 pips -34.50 pips 10.00 % 10.0 7631 pips 7513 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59
ZECUSD ZCash vs US Dollar 0.001 -19.50 pips -19.50 pips 10.00 % 10.0 2909 pips 2464 pips 0.25 % Daily: 00:05-23:59

هنگام انتقال موقعیت های باز از چهارشنبه تا پنج شنبه، معامله با نرخ سه برابر شارژ می شود.

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

FOREX
CURRENCY
CURRENCY METALS
CFD
INDEX
INDEX ENERGY
STOCKS
STOCK USA
STOCK USA European STOCK
ETF
Symbol Name Tick size Swap long Swap short Margin Contract size Avg. spread Min spread Commission Trading session
AUDCADe Australian Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -6.00 pips -2.40 pips 100.00 % 100000.0 14 pips 7 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDCHFe Australian Dollar vs Swiss Franc 0.00001 -1.20 pips -4.80 pips 100.00 % 100000.0 16 pips 5 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDJPYe Australian Dollar vs Japanese Yen 0.001 -3.60 pips -4.80 pips 100.00 % 100000.0 11 pips 4 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDNZDe Australian Dollar vs New Zealand Dollar 0.00001 -6.00 pips -1.20 pips 100.00 % 100000.0 17 pips 8 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDUSDe Australian Dollar vs US Dollar 0.00001 -7.20 pips -4.80 pips 100.00 % 100000.0 7 pips 3 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
CADCHFe Canadian Dollar vs Swiss Franc 0.00001 -2.40 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 21 pips 10 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
CADJPYe Canadian Dollar vs Japanese Yen 0.001 -2.40 pips -4.80 pips 100.00 % 100000.0 14 pips 8 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
CHFJPYe Swiss Franc vs Japanese Yen 0.001 -7.20 pips -2.40 pips 100.00 % 100000.0 25 pips 7 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURAUDe Euro vs Australian Dollar 0.00001 -8.40 pips -1.20 pips 100.00 % 100000.0 17 pips 6 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCADe Euro vs Canadian Dollar 0.00001 -8.40 pips -1.20 pips 100.00 % 100000.0 16 pips 8 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCHFe Euro vs Swiss Franc 0.00001 -3.60 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 18 pips 5 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURGBPe Euro vs Great Britain Pound 0.00001 -7.20 pips -2.40 pips 100.00 % 100000.0 10 pips 3 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURHKDe Euro vs Hong Kong Dollar 0.00001 -45.60 pips -4.80 pips 100.00 % 100000.0 215 pips 185 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURJPYe Euro vs Japanese Yen 0.001 -6.00 pips -3.60 pips 100.00 % 100000.0 12 pips 1 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNOKe Euro vs Norway Krone 0.0001 -7.20 pips -2.40 pips 100.00 % 100000.0 64 pips 23 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNZDe Euro vs New Zealand Dollar 0.00001 -12.00 pips -2.40 pips 100.00 % 100000.0 32 pips 23 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURRUBe Euro vs Russia Rouble 0.00001 -2762.40 pips 22.20 pips 100.00 % 100000.0 12414 pips 11906 pips 5.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:50
EURSEKe Euro vs Sweden Krona 0.00001 -43.20 pips -13.20 pips 100.00 % 100000.0 410 pips 286 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURSGDe Euro vs Singapore Dollar 0.00001 -13.20 pips -2.40 pips 100.00 % 100000.0 33 pips 14 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURUSDe Euro vs US Dollar 0.00001 -8.40 pips -1.20 pips 100.00 % 100000.0 4 pips 1 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURZARe Euro vs South Africa Rand 0.00001 -478.80 pips 15.00 pips 100.00 % 100000.0 1018 pips 494 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPAUDe Great Britain Pound vs Australian Dollar 0.00001 -8.40 pips -8.40 pips 100.00 % 100000.0 31 pips 9 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCADe Great Britain Pound vs Canadian Dollar 0.00001 -8.40 pips -7.20 pips 100.00 % 100000.0 24 pips 10 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCHFe Great Britain Pound vs Swiss Franc 0.00001 -3.60 pips -10.80 pips 100.00 % 100000.0 27 pips 8 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPDKKe Great Britain Pound vs Danish Krone 0.00001 -24.00 pips -49.20 pips 100.00 % 100000.0 354 pips 248 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPJPYe Great Britain Pound vs Japanese Yen 0.001 -6.00 pips -8.40 pips 100.00 % 100000.0 18 pips 6 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNOKe Great Britain Pound vs Norway Krone 0.0001 -6.00 pips -4.80 pips 100.00 % 100000.0 73 pips 21 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNZDe Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.00001 -12.00 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 47 pips 20 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSEKe Great Britain Pound vs Sweden Krona 0.00001 -42.00 pips -60.00 pips 100.00 % 100000.0 433 pips 154 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSGDe Great Britain Pound vs Singapore Dollar 0.00001 -9.60 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 36 pips 20 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPUSDe Great Britain Pound vs US Dollar 0.00001 -12.00 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 10 pips 2 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCADe New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -3.60 pips -4.80 pips 100.00 % 100000.0 21 pips 11 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCHFe New Zealand Dollar vs Swiss Franc 0.00001 -2.40 pips -7.20 pips 100.00 % 100000.0 22 pips 10 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDJPYe New Zealand Dollar vs Japanese Yen 0.001 -1.20 pips -4.80 pips 100.00 % 100000.0 19 pips 9 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDSGDe New Zealand Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 -4.80 pips -4.80 pips 100.00 % 100000.0 28 pips 14 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDUSDe New Zealand Dollar vs US Dollar 0.00001 -2.40 pips -4.80 pips 100.00 % 100000.0 12 pips 5 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCADe US Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -4.80 pips -4.80 pips 100.00 % 100000.0 10 pips 4 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCHFe US Dollar vs Swiss Franc 0.00001 -1.20 pips -7.20 pips 100.00 % 100000.0 11 pips 4 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCNHe US Dollar vs China Yuan Reminbi 0.0001 -7.20 pips 0.80 pips 100.00 % 100000.0 3 pips 1 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDDKKe US Dollar vs Danish Krone 0.00001 -7.20 pips -28.80 pips 100.00 % 100000.0 150 pips 130 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDHKDe US Dollar vs Hong Kong Dollar 0.00001 -20.40 pips -24.00 pips 100.00 % 100000.0 153 pips 141 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDJPYe US Dollar vs Japanese Yen 0.001 -4.80 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 7 pips 2 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDMXNe US Dollar vs Mexico Peso  0.0001 -66.00 pips 14.40 pips 100.00 % 100000.0 74 pips 36 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDNOKe US Dollar vs Norway Krone 0.0001 -3.60 pips -2.40 pips 100.00 % 100000.0 58 pips 17 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDRUBe US Dollar vs Russia Rouble 0.00001 -2277.60 pips 12.20 pips 100.00 % 100000.0 11889 pips 11612 pips 5.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:50
USDSEKe US Dollar vs Sweden Krona 0.00001 -15.60 pips -33.60 pips 100.00 % 100000.0 287 pips 106 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDSGDe US Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 -8.40 pips -4.80 pips 100.00 % 100000.0 19 pips 8 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDZARe US Dollar vs South Africa Rand 0.00001 -391.20 pips 10.00 pips 100.00 % 100000.0 1010 pips 380 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
Symbol Name Tick size Contract size Swap long Swap short Margin Avg. spread Min spread Commission Trading session
CUCUSDe Copper vs US Dollar / Spot 0.00001 25000.0 -46.80 pips -14.40 pips 4.00 % 701 pips 445 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XAGEURe Silver vs Euro/ Spot 0.001 5000.0 -1.20 pips -2.40 pips 1.00 % 19 pips 15 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XAGUSDe Silver vs US Dollar/ Spot 0.001 5000.0 -2.40 pips -2.40 pips 1.00 % 19 pips 17 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XAUEURe Gold vs Euro / Spot 0.01 100.0 -1.20 pips -9.60 pips 1.00 % 21 pips 15 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XAUUSDe Gold vs US Dollar/ Spot 0.01 100.0 -6.00 pips -6.00 pips 0.50 % 18 pips 11 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XPDUSDe Palladium vs US Dollar / Spot 0.01 100.0 -10.80 pips -9.60 pips 5.00 % 1432 pips 1057 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XPTUSDe Platinum vs US Dollar / Spot 0.01 100.0 -12.00 pips -10.80 pips 5.00 % 350 pips 261 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
Symbol Name Tick size Swap long Swap short Margin Contract size Avg. spread Min spread Commission Trading session
ASX200 Australia 200 Index 0.1 -12.00 % -12.00 % 2.00 % 10.0 34 pips 11 pips 7.00 USD Monday-Friday: 01:50-08:30, 09:10-23:00
CAC40 CAC40 Index 0.1 -15.00 % -15.00 % 2.00 % 10.0 17 pips 14 pips 7.00 USD Monday-Thursday: 09:02-22:55 Friday: 09:02-21:55
DAX40 Xetra DAX Index 0.1 -15.00 % -15.00 % 2.00 % 10.0 34 pips 17 pips 7.00 USD Monday-Thursday: 01:05-23:55 Friday: 01:05-23:00
DJI30 Dow Jones Industrial Average Index 1. -15.00 % -15.00 % 2.00 % 10.0 5 pips 4 pips 7.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
ESTOXX50 Dow Jones EURO STOXX50 Index 0.1 -15.00 % -15.00 % 2.00 % 10.0 15 pips 10 pips 7.00 USD Monday-Thursday: 09:02-22:55 Friday: 09:02-21:55
FTSE100 FTSE 100 Index 0.1 -15.00 % -15.00 % 2.00 % 10.0 30 pips 16 pips 7.00 USD Monday-Thursday: 01:05-23:55 Friday: 01:05-23:00
HSI50 Hong Kong 50 Index 0.1 -12.00 % -12.00 % 2.00 % 10.0 80 pips 56 pips 7.00 USD Monday-Friday: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-19:00
IBEX35 Spain 35 Index 0.01 -15.00 % -15.00 % 2.00 % 10.0 433 pips 431 pips 7.00 USD Monday-Thursday: 10:02-20:55 Friday: 10:02-19:55
JP225 Nikkei 225 Index 1. -12.00 % -12.00 % 2.00 % 100.0 6 pips 3 pips 7.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
NQ100 Nasdaq 100 Index 0.1 -15.00 % -15.00 % 2.00 % 10.0 24 pips 20 pips 7.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
SMI20 Switzerland Blue Chips Index 0.01 -12.00 % -12.00 % 2.00 % 10.0 362 pips 317 pips 7.00 USD Monday-Thursday: 09:02-22:55 Friday: 09:02-21:55
SP500 S&P 500 Index 0.1 -15.00 % -15.00 % 2.00 % 10.0 7 pips 4 pips 7.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
Symbol Name Tick size Contract size Swap long Swap short Margin Avg. spread Min spread Commission Trading session
BRNe Brent Crude 0.01 1000.0 1.12 pips -6.96 pips 5.00 % 12 pips 11 pips 5.00 USD Monday: 01:05-23:55 Tuesday-Friday: 03:05-23:55
NGe Natural Gas vs US Dollar 0.001 10000.0 -0.24 pips -0.12 pips 4.00 % 16 pips 14 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
WTIe WTI Crude 0.01 1000.0 1.36 pips -7.68 pips 5.00 % 14 pips 13 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
Tick size Contract size Swap long Swap short Margin Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
#AA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 6 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AMAZON 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 240 pips 169 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#APPLE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AXP 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 15 pips 5 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 40.00 % USD 10 pips 6 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BABA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 8 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BAC 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BK 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#C 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CAT 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 20 pips 7 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#COP 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 6 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CSCO 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CVX 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#DIS 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 7 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#EBAY 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FACEBOOK 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 11 pips 7 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FER 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 39 pips 22 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FORD 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 8 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GOOGLE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 254 pips 82 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GS 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 40 pips 16 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HAL 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HD 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 34 pips 13 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HOG 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 11 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HPQ 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#IBM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 8 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#INTC 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#JNJ 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 7 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#JPM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#KHC 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#KO 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 21 pips 10 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MCD 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 20 pips 7 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MMM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 17 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MRO 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MSFT 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MSI 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 43 pips 14 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#NFLX 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 50 pips 14 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#NKE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 13 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#OXY 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PEPSI 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PG 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 7 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 7 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#SBUX 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#SLB 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#T 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#TESLA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 35.00 % USD 73 pips 53 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#VZ 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 1 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#WMT 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 7 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#XOM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
Tick size Contract size Swap long Swap short Margin Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
#ADS 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 75 pips 57 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#AIR 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 37 pips 23 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BAS 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 17 pips 14 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BATS 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 103 pips 61 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BAYN 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 13 pips 9 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BMW 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 25 pips 18 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BN 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 1 pips 1 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BNP 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 18 pips 14 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#CBK 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#DAI 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % EUR 22 pips 17 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#DBK 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 6 pips 5 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#DTE 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 6 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#GLEN 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 14 pips 9 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#GSK 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 45 pips 30 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#LHA 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % EUR 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#LLOY 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 100.00 % GBP 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#NESN 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 100.00 % CHF 4 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#NOVN 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 100.00 % CHF 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#OR 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 10 pips 8 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#RDSA 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 56 pips 38 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#SAP 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 33 pips 25 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#SIE 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 43 pips 30 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#ULVR 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 105 pips 74 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#VOD 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 4 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#VOW3 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 44 pips 32 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
Tick size Contract size Swap long Swap short Margin Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
GLD 0.01 100.0 -2.00 pips -6.00 pips 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59
IWM 0.01 100.0 -1.00 pips -4.00 pips 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59
QQQ 0.01 100.0 -2.00 pips -8.00 pips 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59
SCHD 0.01 100.0 -1.00 pips -2.00 pips 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59
USO 0.01 100.0 -1.00 pips -1.00 pips 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59
VEA 0.01 100.0 -1.00 pips -1.00 pips 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59
VOO 0.01 100.0 -3.00 pips -12.00 pips 20.00 % USD 4 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59

هنگام انتقال موقعیت های باز از چهارشنبه تا پنج شنبه، معامله با نرخ سه برابر شارژ می شود.

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

FOREX
CURRENCY
CURRENCY METALS
CFD
CFD CURRENCIES
CFD CURRENCIES CFD contracts for currency pairs traded on Globex (CME) stock exchange. CFD ENERGIES CFD contracts for energy resourses that are traded on NYMEX and ICE stock exchange. CFD METALS CFD contracts for metals which are traded on stock exchange CFD INDICES CFD contracts for indices traded on the world's stock exchanges. CFD SOFTS CFD contracts for soft commodities traded on ICE stock exchanges. CFD GRAINS CFD contracts for grans traded on CBOT (ebot) stock exchange. CFD BONDS CFD MEATS CFD contracts for different types of meat traded on CME stock exchange
STOCKS
Russian STOCK
Russian STOCK Stocks of Russian companies traded on Moscow International Stock Exchange (MOEX) STOCK USA European STOCK
ETF
Symbol Name Tick size Swap long Swap short Margin Contract size Avg. spread Min spread Trading session
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 0.00001 -6.00 pips -4.00 pips 100.00 % 100000.0 11 pips 7 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURUSD Euro vs US Dollar 0.00001 -7.00 pips -1.00 pips 100.00 % 100000.0 8 pips 5 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPUSD Great Britain Pound vs US Dollar 0.00001 -10.00 pips -5.00 pips 100.00 % 100000.0 16 pips 8 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar 0.00001 -2.00 pips -4.00 pips 100.00 % 100000.0 16 pips 9 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -4.00 pips -4.00 pips 100.00 % 100000.0 14 pips 8 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc 0.00001 -1.00 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 18 pips 10 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen 0.001 -4.00 pips -5.00 pips 100.00 % 100000.0 15 pips 10 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -5.00 pips -2.00 pips 100.00 % 100000.0 20 pips 13 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc 0.00001 -1.00 pips -4.00 pips 100.00 % 100000.0 24 pips 13 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen 0.001 -3.00 pips -4.00 pips 100.00 % 100000.0 19 pips 12 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar 0.00001 -5.00 pips -1.00 pips 100.00 % 100000.0 23 pips 14 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CADCHF CAD vs Swiss Franc 0.00001 -2.00 pips -5.00 pips 100.00 % 100000.0 27 pips 16 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CADJPY CAD vs Japanese Yen 0.001 -2.00 pips -4.00 pips 100.00 % 100000.0 20 pips 14 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen 0.001 -6.00 pips -2.00 pips 100.00 % 100000.0 33 pips 15 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURAUD Euro vs Australian Dollar 0.00001 -7.00 pips -1.00 pips 100.00 % 100000.0 22 pips 10 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCAD Euro vs Canadian Dollar 0.00001 -7.00 pips -1.00 pips 100.00 % 100000.0 22 pips 14 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCHF Euro vs Swiss Franc 0.00001 -3.00 pips -5.00 pips 100.00 % 100000.0 26 pips 13 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 0.00001 -6.00 pips -2.00 pips 100.00 % 100000.0 14 pips 7 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.001 -5.00 pips -3.00 pips 100.00 % 100000.0 18 pips 7 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar 0.00001 -10.00 pips -2.00 pips 100.00 % 100000.0 46 pips 29 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar 0.00001 -7.00 pips -7.00 pips 100.00 % 100000.0 40 pips 19 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar 0.00001 -7.00 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 32 pips 18 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 0.00001 -3.00 pips -9.00 pips 100.00 % 100000.0 39 pips 20 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen 0.001 -5.00 pips -7.00 pips 100.00 % 100000.0 28 pips 16 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.00001 -10.00 pips -5.00 pips 100.00 % 100000.0 69 pips 42 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -3.00 pips -4.00 pips 100.00 % 100000.0 38 pips 27 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc 0.00001 -2.00 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 40 pips 28 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen 0.001 -1.00 pips -4.00 pips 100.00 % 100000.0 25 pips 15 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar 0.00001 -11.00 pips -2.00 pips 100.00 % 100000.0 110 pips 74 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar 0.00001 -38.00 pips -4.00 pips 100.00 % 100000.0 261 pips 232 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNOK Euro vs Norway Krone 0.0001 -6.00 pips -2.00 pips 100.00 % 100000.0 70 pips 29 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURRUB Euro vs Russia Rouble 0.00001 -2302.00 pips 22.20 pips 400.00 % 100000.0 10815 pips 10311 pips Monday-Friday: 09:02-22:50
EURSEK Euro vs Sweden Krona 0.00001 -36.00 pips -11.00 pips 100.00 % 100000.0 520 pips 356 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURSGD Euro vs Singapore Dollar 0.00001 -11.00 pips -2.00 pips 100.00 % 100000.0 62 pips 42 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURZAR Euro vs South Africa Rand 0.00001 -399.00 pips 15.00 pips 100.00 % 100000.0 1257 pips 733 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPDKK Great Britain Pound vs Danish Krone 0.00001 -20.00 pips -41.00 pips 100.00 % 100000.0 527 pips 420 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNOK Great Britain Pound vs Norway Krone 0.0001 -5.00 pips -4.00 pips 100.00 % 100000.0 95 pips 43 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSEK Great Britain Pound vs Sweden Krona 0.00001 -35.00 pips -50.00 pips 100.00 % 100000.0 993 pips 714 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar 0.00001 -8.00 pips -5.00 pips 100.00 % 100000.0 65 pips 44 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
MXNJPY Mexican Peso vs Japanese Yen 0.001 -2.00 pips -2.00 pips 2000.00 % 100000.0 8 pips 6 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 -4.00 pips -4.00 pips 100.00 % 100000.0 74 pips 56 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
TRYJPY Turkish Lira vs Japanese Yen 0.001 1.00 pips -6.00 pips 2000.00 % 100000.0 53 pips 16 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCNY US Dollar vs China Yuan Reminbi 0.0001 -7.00 pips 1.00 pips 100.00 % 100000.0 5 pips 3 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDDKK US Dollar vs Danish Krone 0.00001 -6.00 pips -24.00 pips 100.00 % 100000.0 202 pips 174 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar 0.00001 -17.00 pips -20.00 pips 100.00 % 100000.0 243 pips 231 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDMXN US Dollar vs Mexico Peso  0.0001 -55.00 pips 18.00 pips 100.00 % 100000.0 160 pips 122 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDNOK US Dollar vs Norway Krone 0.0001 -3.00 pips -2.00 pips 100.00 % 100000.0 75 pips 34 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDRUB US Dollar vs Russia Rouble 0.00001 -1898.00 pips 12.20 pips 400.00 % 100000.0 11890 pips 11615 pips Monday-Friday: 09:02-22:50
USDSEK US Dollar vs Sweden Krona 0.00001 -13.00 pips -28.00 pips 100.00 % 100000.0 335 pips 206 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 -7.00 pips -4.00 pips 100.00 % 100000.0 52 pips 34 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDTRY US Dollar vs Turkish Lira 0.00001 -505.00 pips 24.20 pips 2000.00 % 100000.0 16089 pips 1668 pips Monday-Friday: 00:00-23:58
USDZAR US Dollar vs South Africa Rand 0.00001 -326.00 pips 10.00 pips 100.00 % 100000.0 1160 pips 528 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
ZARJPY South Africa Rand vs Japanese Yen 0.001 -2.00 pips -3.00 pips 2000.00 % 100000.0 11 pips 7 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
Symbol Name Tick size Swap long Swap short Margin Contract size Avg. spread Min spread Trading session
CUCUSD Copper vs US Dollar / Spot 0.00001 -39.00 pips -12.00 pips 4.00 % 25000.0 801 pips 545 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XAGEUR Silver vs Euro/ Spot 0.001 -1.00 pips -2.00 pips 1.00 % 5000.0 61 pips 57 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XAGUSD Silver vs US Dollar/ Spot 0.001 -2.00 pips -2.00 pips 1.00 % 5000.0 43 pips 41 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XAUEUR Gold vs Euro / Spot 0.01 -1.00 pips -8.00 pips 1.00 % 100.0 41 pips 35 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XAUUSD Gold vs US Dollar/ Spot 0.01 -5.00 pips -5.00 pips 1.00 % 100.0 32 pips 25 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XPDUSD Palladium vs US Dollar / Spot 0.01 -9.00 pips -8.00 pips 5.00 % 100.0 1480 pips 1105 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XPTUSD Platinum vs US Dollar / Spot 0.01 -10.00 pips -9.00 pips 5.00 % 100.0 372 pips 283 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@AUD AUSTRALIAN DOLLAR (CME) 0.0001 0.0 5.00 % -12.00 % -12.00 % USD 9 pips 8 pips 15.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
@EUR EURO FX (CME) 0.00001 0.0 5.00 % -12.00 % -12.00 % USD 36 pips 32 pips 15.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
@GBP BRITISH POUND (CME) 0.0001 0.0 5.00 % -12.00 % -12.00 % USD 7 pips 6 pips 15.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
@NZD NEW ZEALAND DOLLAR (CME) 0.0001 0.0 5.00 % -12.00 % -12.00 % USD 5 pips 4 pips 15.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
BRN UK Brent Crude Oil - Spot 0.01 0.0 5.00 % 1.12 pips -6.96 pips USD 16 pips 15 pips 15.00 USD Monday: 01:05-23:55 Tuesday-Friday: 03:05-23:55
NG NATURAL GAS - SPOT 0.001 0.0 5.00 % -0.24 pips -0.12 pips USD 18 pips 16 pips 15.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
WTI WTI US Crude Oil - Spot 0.01 0.0 5.00 % 1.36 pips -7.68 pips USD 22 pips 21 pips 15.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
AEX AEX AMSTERDAM Index 0.01 0.0 1.00 % -20.00 % -20.00 % EUR 92 pips 88 pips 14.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:50
DX US DOLLAR INDEX 0.001 0.0 100.00 % -12.00 % -12.00 % USD 50 pips 49 pips 14.00 USD Monday-Friday: 03:00-24:00
ES S&P 500 Index 0.1 0.0 2.00 % -15.00 % -15.00 % USD 35 pips 32 pips 14.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
EU EURO STOXX50 Index 0.1 0.0 2.00 % -15.00 % -15.00 % EUR 19 pips 14 pips 14.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:55
FCE CAC 40 Index 0.1 0.0 2.00 % -15.00 % -15.00 % EUR 43 pips 40 pips 14.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:55
FDAX Xetra DAX Index 0.1 0.0 1.00 % -15.00 % -15.00 % EUR 90 pips 73 pips 14.00 USD Monday-Thursday: 01:05-23:55 Friday: 01:05-23:00
FSMI Switzerland Blue Chips Index 0.01 0.0 2.00 % -12.00 % -12.00 % CHF 380 pips 319 pips 14.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:55
FTSE FTSE 100 Index 0.1 0.0 2.00 % -15.00 % -15.00 % GBP 60 pips 46 pips 14.00 USD Monday-Thursday: 01:05-23:55 Friday: 01:05-23:00
NIK Nikkei 225 Index 1. 0.0 2.00 % -12.00 % -12.00 % JPY 8 pips 5 pips 14.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
NQ Nasdaq 100 Index 0.1 0.0 2.00 % -15.00 % -15.00 % USD 78 pips 74 pips 14.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
TF RUSSEL 2000 Index 0.01 0.0 1.00 % -20.00 % -20.00 % USD 105 pips 90 pips 14.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
VIX CBOE VOLATILITY INDEX 0.001 0.0 100.00 % -12.00 % -12.00 % USD 114 pips 110 pips 14.00 USD Monday-Friday: 16:30-23:15
YM Dow Jones Industrial Average Index 1. 0.0 2.00 % -15.00 % -15.00 % USD 9 pips 8 pips 14.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@CCA COCOA (ICE) 1. 0.0 8.00 % -12.00 % -12.00 % USD 5 pips 5 pips 15.00 USD Monday-Friday: 11:46-19:25
@COF COFFE (ICE) 0.01 0.0 10.00 % -12.00 % -12.00 % USD 30 pips 26 pips 15.00 USD Monday-Friday: 11:20-20:25
@CTN COTTON (ICE) 0.01 0.0 8.00 % -12.00 % -12.00 % USD 31 pips 27 pips 15.00 USD Monday-Friday: 04:00-20:20
@LMB LUMBER (CME) 0.1 0.0 5.00 % -24.00 % -24.00 % USD 58 pips 30 pips 15.00 USD Monday-Friday: 17:00-24:00
@OJC ORANGE JUICE (ICE) 0.01 0.0 10.00 % -12.00 % -12.00 % USD 50 pips 47 pips 15.00 USD Monday-Friday: 15:01-20:55
@SUG SUGAR (ICE) 0.01 0.0 10.00 % -12.00 % -12.00 % USD 9 pips 9 pips 15.00 USD Monday-Friday: 10:31-19:55
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@C CORN (CME) 0.01 0.0 10.00 % -12.00 % -12.00 % USD 88 pips 85 pips 15.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
@L SOYBEAN OIL (CME) 0.01 0.0 5.00 % -12.00 % -12.00 % USD 6 pips 5 pips 15.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
@M SOYBEAN MEAL (CME) 0.1 0.0 5.00 % -12.00 % -12.00 % USD 11 pips 11 pips 15.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
@R ROUGH RICE (CME) 0.001 0.0 5.00 % -12.00 % -12.00 % USD 95 pips 86 pips 15.00 USD Monday-Friday: 16:30-21:15
@S SOYBEANS (CME) 0.01 0.0 5.00 % -12.00 % -12.00 % USD 131 pips 125 pips 15.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
@W WHEAT (CME) 0.01 0.0 5.00 % -12.00 % -12.00 % USD 293 pips 285 pips 15.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@GBL Euro-Bund Futures (EUREX) 0.01 0.0 3.00 % -12.00 % -12.00 % EUR 5 pips 5 pips 15.00 USD Monday-Friday: 09:00-23:00
@GBM Euro-Bobl Futures (EUREX) 0.01 0.0 3.00 % -12.00 % -12.00 % EUR 3 pips 3 pips 15.00 USD Monday-Friday: 09:00-23:00
@GBS Euro-Schatz Futures (EUREX) 0.001 0.0 3.00 % -12.00 % -12.00 % EUR 7 pips 6 pips 15.00 USD Monday-Friday: 09:00-23:00
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@LC LIVE CATTLE (CME) 0.001 0.0 5.00 % -24.00 % -24.00 % USD 84 pips 79 pips 15.00 USD Monday-Friday: 16:30-21:05
@LH LEAN HOG (CME) 0.001 0.0 50.00 % -24.00 % -24.00 % USD 158 pips 151 pips 15.00 USD Monday-Friday: 16:30-21:05
Tick size Contract size Swap long Swap short Margin Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
#AEROFLOT 0.01 100.0 -18.00 % -18.00 % 35.00 % RUB 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 09:05-17:39, 18:05-22:50
#GAZPROM 0.01 10.0 -18.00 % -18.00 % 25.00 % RUB 11 pips 7 pips 0.10 % Monday-Friday: 09:05-17:39, 18:05-22:50
#GMKN 1. 1.0 -18.00 % -18.00 % 35.00 % RUB 10 pips 5 pips 0.10 % Monday-Friday: 09:05-17:39, 18:05-22:50
#GZPROMNEFT 0.01 10.0 -18.00 % -18.00 % 35.00 % RUB 32 pips 20 pips 0.10 % Monday-Friday: 09:05-17:39, 18:05-22:50
#IRAO 0.0001 1000.0 -18.00 % -18.00 % 35.00 % RUB 24 pips 13 pips 0.10 % Monday-Friday: 09:05-17:39, 18:05-22:50
#LUKOIL 0.01 1.0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 246 pips 172 pips 0.10 % Monday-Friday: 09:05-17:39, 18:05-22:50
#MAGN 0.001 1.0 -18.00 % -18.00 % 35.00 % RUB 25 pips 16 pips 0.10 % Monday-Friday: 09:05-17:39, 18:05-22:50
#MAGNIT 0.01 1.0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 383 pips 286 pips 0.10 % Monday-Friday: 09:05-17:39, 18:05-22:50
#MTS 0.01 10.0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 17 pips 13 pips 0.10 % Monday-Friday: 09:05-17:39, 18:05-22:50
#NLMK 0.01 10.0 -18.00 % -18.00 % 25.00 % RUB 9 pips 6 pips 0.10 % Monday-Friday: 09:05-17:39, 18:05-22:50
#NVTK 0.1 10.0 -18.00 pips -18.00 pips 35.00 % RUB 10 pips 7 pips 0.10 % Monday-Friday: 09:05-17:39, 18:05-22:50
#ROSNEFT 0.01 10.0 -18.00 % -18.00 % 35.00 % RUB 27 pips 18 pips 0.10 % Monday-Friday: 09:05-17:39, 18:05-22:50
#ROSTEL 0.01 10.0 -18.00 % -18.00 % 35.00 % RUB 7 pips 5 pips 0.10 % Monday-Friday: 09:05-17:39, 18:05-22:50
#RUSGIDRO 0.0001 1000.0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 6 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 09:05-17:39, 18:05-22:50
#SBER 0.01 10.0 -18.00 % -18.00 % 25.00 % RUB 10 pips 5 pips 0.10 % Monday-Friday: 09:05-17:39, 18:05-22:50
#SURGUT 0.001 100.0 -18.00 % -18.00 % 100.00 % RUB 30 pips 21 pips 0.10 % Monday-Friday: 09:05-17:39, 18:05-22:50
#TATN 0.01 10.0 -18.00 % -18.00 % 35.00 % RUB 27 pips 16 pips 0.10 % Monday-Friday: 09:05-17:39, 18:05-22:50
#VTB 0.00001 10000.0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 8 pips 7 pips 0.10 % Monday-Friday: 09:05-17:39, 18:05-22:50
Tick size Contract size Swap long Swap short Margin Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
#AA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 6 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AMAZON 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 240 pips 169 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#APPLE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AXP 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 15 pips 5 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 40.00 % USD 10 pips 6 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BABA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 8 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BAC 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BK 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#C 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CAT 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 20 pips 7 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#COP 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 6 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CSCO 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CVX 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#DIS 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 7 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#EBAY 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FACEBOOK 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 11 pips 7 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FER 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 39 pips 22 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FORD 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 8 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GOOGLE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 254 pips 82 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GS 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 40 pips 16 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HAL 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HD 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 34 pips 13 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HOG 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 11 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HPQ 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#IBM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 8 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#INTC 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#JNJ 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 7 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#JPM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#KHC 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#KO 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 21 pips 10 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MCD 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 20 pips 7 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MMM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 17 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MRO 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MSFT 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MSI 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 43 pips 14 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#NFLX 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 50 pips 14 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#NKE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 13 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#OXY 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PEPSI 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PG 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 7 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 7 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#SBUX 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#SLB 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#T 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#TESLA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 35.00 % USD 73 pips 53 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#VZ 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 1 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#WMT 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 7 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#XOM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
Tick size Contract size Swap long Swap short Margin Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
#ADS 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 75 pips 57 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#AIR 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 37 pips 23 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BAS 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 17 pips 14 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BATS 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 103 pips 61 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BAYN 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 13 pips 9 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BMW 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 25 pips 18 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BN 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 1 pips 1 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BNP 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 18 pips 14 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#CBK 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#DAI 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % EUR 22 pips 17 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#DBK 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 6 pips 5 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#DTE 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 6 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#GLEN 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 14 pips 9 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#GSK 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 45 pips 30 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#LHA 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % EUR 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#LLOY 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 100.00 % GBP 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#NESN 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 100.00 % CHF 4 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#NOVN 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 100.00 % CHF 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#OR 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 10 pips 8 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#RDSA 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 56 pips 38 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#SAP 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 33 pips 25 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#SIE 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 43 pips 30 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#ULVR 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 105 pips 74 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#VOD 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 4 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#VOW3 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 44 pips 32 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
Tick size Contract size Swap long Swap short Margin Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
GLD 0.01 100.0 -2.00 pips -6.00 pips 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59
IWM 0.01 100.0 -1.00 pips -4.00 pips 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59
QQQ 0.01 100.0 -2.00 pips -8.00 pips 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59
SCHD 0.01 100.0 -1.00 pips -2.00 pips 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59
USO 0.01 100.0 -1.00 pips -1.00 pips 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59
VEA 0.01 100.0 -1.00 pips -1.00 pips 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59
VOO 0.01 100.0 -3.00 pips -12.00 pips 20.00 % USD 4 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59

هنگام انتقال موقعیت های باز از چهارشنبه تا پنج شنبه، معامله با نرخ سه برابر شارژ می شود.

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

FOREX
CURRENCY
CURRENCY METALS
Symbol Name Tick size Swap long Swap short Margin Contract size Avg. spread Min spread Trading session
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 0.00001 -9.00 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 11 pips 7 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURUSD Euro vs US Dollar 0.00001 -9.00 pips -1.50 pips 100.00 % 100000.0 8 pips 5 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPUSD Great Britain Pound vs US Dollar 0.00001 -9.00 pips -7.50 pips 100.00 % 100000.0 16 pips 8 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar 0.00001 -3.00 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 16 pips 9 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -6.00 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 14 pips 8 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc 0.00001 -1.50 pips -9.00 pips 100.00 % 100000.0 18 pips 10 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen 0.001 -4.50 pips -9.00 pips 100.00 % 100000.0 15 pips 10 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -7.50 pips -3.00 pips 100.00 % 100000.0 20 pips 13 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc 0.00001 -1.50 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 24 pips 13 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen 0.001 -4.50 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 19 pips 12 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar 0.00001 -6.00 pips -3.00 pips 100.00 % 100000.0 23 pips 14 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CADCHF CAD vs Swiss Franc 0.00001 -3.00 pips -7.50 pips 100.00 % 100000.0 27 pips 16 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CADJPY CAD vs Japanese Yen 0.001 -3.00 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 20 pips 14 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen 0.001 -9.00 pips -3.00 pips 100.00 % 100000.0 33 pips 15 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURAUD Euro vs Australian Dollar 0.00001 -15.00 pips -3.00 pips 100.00 % 100000.0 22 pips 10 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCAD Euro vs Canadian Dollar 0.00001 -10.50 pips -1.50 pips 100.00 % 100000.0 22 pips 14 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCHF Euro vs Swiss Franc 0.00001 -4.50 pips -7.50 pips 100.00 % 100000.0 26 pips 13 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 0.00001 -9.00 pips -3.00 pips 100.00 % 100000.0 14 pips 7 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.001 -7.50 pips -4.50 pips 100.00 % 100000.0 18 pips 7 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar 0.00001 -13.50 pips -3.00 pips 100.00 % 100000.0 46 pips 29 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar 0.00001 -9.00 pips -12.00 pips 100.00 % 100000.0 40 pips 19 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar 0.00001 -10.50 pips -9.00 pips 100.00 % 100000.0 32 pips 18 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 0.00001 -4.50 pips -13.50 pips 100.00 % 100000.0 39 pips 20 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen 0.001 -7.50 pips -10.50 pips 100.00 % 100000.0 28 pips 16 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.00001 -13.50 pips -9.00 pips 100.00 % 100000.0 69 pips 42 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -4.50 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 38 pips 27 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc 0.00001 -3.00 pips -9.00 pips 100.00 % 100000.0 40 pips 28 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen 0.001 -1.50 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 25 pips 15 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar 0.00001 -15.00 pips -1.50 pips 400.00 % 100000.0 110 pips 74 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar 0.00001 -57.00 pips -6.00 pips 1000.00 % 100000.0 261 pips 232 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNOK Euro vs Norway Krone 0.0001 -9.00 pips -3.00 pips 200.00 % 100000.0 70 pips 29 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURRUB Euro vs Russia Rouble 0.00001 -3240.00 pips 22.20 pips 400.00 % 100000.0 10815 pips 10311 pips Monday-Friday: 09:02-22:50
EURSEK Euro vs Sweden Krona 0.00001 -54.00 pips -16.50 pips 200.00 % 100000.0 520 pips 356 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURSGD Euro vs Singapore Dollar 0.00001 -15.00 pips -3.00 pips 400.00 % 100000.0 62 pips 42 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURZAR Euro vs South Africa Rand 0.00001 -475.50 pips 15.00 pips 400.00 % 100000.0 1257 pips 733 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPDKK Great Britain Pound vs Danish Krone 0.00001 -13.50 pips -76.50 pips 1000.00 % 100000.0 527 pips 420 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNOK Great Britain Pound vs Norway Krone 0.0001 -7.50 pips -6.00 pips 200.00 % 100000.0 95 pips 43 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSEK Great Britain Pound vs Sweden Krona 0.00001 -48.00 pips -79.50 pips 200.00 % 100000.0 993 pips 714 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar 0.00001 -10.50 pips -9.00 pips 400.00 % 100000.0 65 pips 44 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
MXNJPY Mexican Peso vs Japanese Yen 0.001 -3.00 pips -3.00 pips 2000.00 % 100000.0 8 pips 6 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 -4.50 pips -7.50 pips 400.00 % 100000.0 74 pips 56 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
TRYJPY Turkish Lira vs Japanese Yen 0.001 1.00 pips -13.50 pips 2000.00 % 100000.0 53 pips 16 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCNY US Dollar vs China Yuan Reminbi 0.0001 -9.00 pips 0.50 pips 400.00 % 100000.0 5 pips 3 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDDKK US Dollar vs Danish Krone 0.00001 -3.00 pips -45.00 pips 1000.00 % 100000.0 202 pips 174 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar 0.00001 -25.50 pips -30.00 pips 1000.00 % 100000.0 243 pips 231 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDMXN US Dollar vs Mexico Peso  0.0001 -69.00 pips 6.50 pips 400.00 % 100000.0 160 pips 122 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDNOK US Dollar vs Norway Krone 0.0001 -4.50 pips -3.00 pips 200.00 % 100000.0 75 pips 34 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDRUB US Dollar vs Russia Rouble 0.00001 -2620.50 pips 12.20 pips 400.00 % 100000.0 11890 pips 11615 pips Monday-Friday: 09:02-22:50
USDSEK US Dollar vs Sweden Krona 0.00001 -19.50 pips -43.50 pips 200.00 % 100000.0 335 pips 206 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 -9.00 pips -7.50 pips 400.00 % 100000.0 52 pips 34 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDTRY US Dollar vs Turkish Lira 0.00001 -733.50 pips 22.00 pips 500.00 % 100000.0 16089 pips 1668 pips Monday-Friday: 00:00-23:58
USDZAR US Dollar vs South Africa Rand 0.00001 -370.50 pips 10.00 pips 400.00 % 100000.0 1160 pips 528 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
ZARJPY South Africa Rand vs Japanese Yen 0.001 -3.00 pips -4.50 pips 2000.00 % 100000.0 11 pips 7 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
Symbol Name Tick size Swap long Swap short Margin Contract size Avg. spread Min spread Trading session
CUCUSD Copper vs US Dollar / Spot 0.00001 -58.50 pips -18.00 pips 4.00 % 25000.0 801 pips 545 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XAGEUR Silver vs Euro/ Spot 0.001 -1.50 pips -3.00 pips 1.00 % 5000.0 61 pips 57 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XAGUSD Silver vs US Dollar/ Spot 0.001 -3.00 pips -3.00 pips 1.00 % 5000.0 43 pips 41 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XAUEUR Gold vs Euro / Spot 0.01 -1.50 pips -12.00 pips 1.00 % 100.0 41 pips 35 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XAUUSD Gold vs US Dollar/ Spot 0.01 -7.50 pips -6.00 pips 1.00 % 100.0 32 pips 25 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XPDUSD Palladium vs US Dollar / Spot 0.01 -16.50 pips -12.00 pips 5.00 % 100.0 1480 pips 1105 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XPTUSD Platinum vs US Dollar / Spot 0.01 -15.00 pips -13.50 pips 5.00 % 100.0 372 pips 283 pips Monday-Friday: 01:05-23:55

هنگام انتقال موقعیت های باز از چهارشنبه تا پنج شنبه، معامله با نرخ سه برابر شارژ می شود.

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

FOREX
CURRENCY
CURRENCY METALS
CFD
CFD CURRENCIES
CFD CURRENCIES CFD contracts for currency pairs traded on Globex (CME) stock exchange. CFD ENERGIES CFD contracts for energy resourses that are traded on NYMEX and ICE stock exchange. CFD METALS CFD contracts for metals which are traded on stock exchange CFD INDICES CFD contracts for indices traded on the world's stock exchanges. CFD SOFTS CFD contracts for soft commodities traded on ICE stock exchanges. CFD GRAINS CFD contracts for grans traded on CBOT (ebot) stock exchange. CFD BONDS CFD MEATS CFD contracts for different types of meat traded on CME stock exchange
STOCKS
Russian STOCK
Russian STOCK Stocks of Russian companies traded on Moscow International Stock Exchange (MOEX) STOCK USA
Symbol Name Tick size Swap long Swap short Margin Contract size Avg. spread Min spread Trading session
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 11 pips 7 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURUSD Euro vs US Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 8 pips 5 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPUSD Great Britain Pound vs US Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 16 pips 8 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 16 pips 9 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 14 pips 8 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 18 pips 10 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen 0.001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 15 pips 10 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 20 pips 13 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 24 pips 13 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen 0.001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 19 pips 12 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 23 pips 14 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CADCHF CAD vs Swiss Franc 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 27 pips 16 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CADJPY CAD vs Japanese Yen 0.001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 20 pips 14 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen 0.001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 33 pips 15 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURAUD Euro vs Australian Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 22 pips 10 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCAD Euro vs Canadian Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 22 pips 14 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCHF Euro vs Swiss Franc 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 26 pips 13 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 14 pips 7 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 18 pips 7 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 46 pips 29 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 40 pips 19 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 32 pips 18 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 39 pips 20 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen 0.001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 28 pips 16 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 69 pips 42 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 38 pips 27 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 40 pips 28 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen 0.001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 25 pips 15 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 110 pips 74 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 261 pips 232 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNOK Euro vs Norway Krone 0.0001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 70 pips 29 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURRUB Euro vs Russia Rouble 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 10815 pips 10311 pips Monday-Friday: 09:02-22:50
EURSEK Euro vs Sweden Krona 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 520 pips 356 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURSGD Euro vs Singapore Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 62 pips 42 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURZAR Euro vs South Africa Rand 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 1257 pips 733 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPDKK Great Britain Pound vs Danish Krone 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 527 pips 420 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNOK Great Britain Pound vs Norway Krone 0.0001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 95 pips 43 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSEK Great Britain Pound vs Sweden Krona 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 993 pips 714 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 65 pips 44 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
MXNJPY Mexican Peso vs Japanese Yen 0.001 -2.00 pips -2.00 pips 2000.00 % 100000.0 8 pips 6 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 74 pips 56 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
TRYJPY Turkish Lira vs Japanese Yen 0.001 1.00 pips -6.00 pips 2000.00 % 100000.0 53 pips 16 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCNY US Dollar vs China Yuan Reminbi 0.0001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 5 pips 3 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDDKK US Dollar vs Danish Krone 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 202 pips 174 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 243 pips 231 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDMXN US Dollar vs Mexico Peso  0.0001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 160 pips 122 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDNOK US Dollar vs Norway Krone 0.0001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 75 pips 34 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDRUB US Dollar vs Russia Rouble 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 11890 pips 11615 pips Monday-Friday: 09:02-22:50
USDSEK US Dollar vs Sweden Krona 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 335 pips 206 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 52 pips 34 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDTRY US Dollar vs Turkish Lira 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 2000.00 % 100000.0 16089 pips 1668 pips Monday-Friday: 00:00-23:58
USDZAR US Dollar vs South Africa Rand 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 1160 pips 528 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
ZARJPY South Africa Rand vs Japanese Yen 0.001 -2.00 pips -3.00 pips 2000.00 % 100000.0 11 pips 7 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
Symbol Name Tick size Swap long Swap short Margin Contract size Avg. spread Min spread Trading session
CUCUSD Copper vs US Dollar / Spot 0.00001 -39.00 pips -12.00 pips 4.00 % 25000.0 801 pips 545 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XAGEUR Silver vs Euro/ Spot 0.001 -1.00 pips -2.00 pips 1.00 % 5000.0 61 pips 57 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XAGUSD Silver vs US Dollar/ Spot 0.001 -2.00 pips -2.00 pips 1.00 % 5000.0 43 pips 41 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XAUEUR Gold vs Euro / Spot 0.01 -1.00 pips -8.00 pips 1.00 % 100.0 41 pips 35 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XAUUSD Gold vs US Dollar/ Spot 0.01 -5.00 pips -5.00 pips 1.00 % 100.0 32 pips 25 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XPDUSD Palladium vs US Dollar / Spot 0.01 -9.00 pips -8.00 pips 5.00 % 100.0 1480 pips 1105 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XPTUSD Platinum vs US Dollar / Spot 0.01 -10.00 pips -9.00 pips 5.00 % 100.0 372 pips 283 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@AUD AUSTRALIAN DOLLAR (CME) 0.0001 0.0 5.00 % 0.00 % 0.00 % USD 9 pips 8 pips 0.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
@EUR EURO FX (CME) 0.00001 0.0 5.00 % 0.00 % 0.00 % USD 36 pips 32 pips 0.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
@GBP BRITISH POUND (CME) 0.0001 0.0 5.00 % 0.00 % 0.00 % USD 7 pips 6 pips 0.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
@NZD NEW ZEALAND DOLLAR (CME) 0.0001 0.0 5.00 % 0.00 % 0.00 % USD 5 pips 4 pips 0.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
BRN UK Brent Crude Oil - Spot 0.01 0.0 5.00 % 0.00 pips 0.00 pips USD 16 pips 15 pips 0.00 USD Monday: 01:05-23:55 Tuesday-Friday: 03:05-23:55
NG NATURAL GAS - SPOT 0.001 0.0 5.00 % 0.00 pips 0.00 pips USD 18 pips 16 pips 0.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
WTI WTI US Crude Oil - Spot 0.01 0.0 5.00 % 0.00 pips 0.00 pips USD 22 pips 21 pips 0.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
AEX AEX AMSTERDAM Index 0.01 0.0 1.00 % 0.00 % 0.00 % EUR 92 pips 88 pips 0.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:50
DX US DOLLAR INDEX 0.001 0.0 100.00 % 0.00 % 0.00 % USD 50 pips 49 pips 0.00 USD Monday-Friday: 03:00-24:00
ES S&P 500 Index 0.1 0.0 2.00 % 0.00 % 0.00 % USD 35 pips 32 pips 0.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
EU EURO STOXX50 Index 0.1 0.0 2.00 % 0.00 % 0.00 % EUR 19 pips 14 pips 0.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:55
FCE CAC 40 Index 0.1 0.0 2.00 % 0.00 % 0.00 % EUR 43 pips 40 pips 0.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:55
FDAX Xetra DAX Index 0.1 0.0 1.00 % 0.00 % 0.00 % EUR 90 pips 73 pips 0.00 USD Monday-Thursday: 01:05-23:55 Friday: 01:05-23:00
FSMI Switzerland Blue Chips Index 0.01 0.0 2.00 % 0.00 % 0.00 % CHF 380 pips 319 pips 0.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:55
FTSE FTSE 100 Index 0.1 0.0 2.00 % 0.00 % 0.00 % GBP 60 pips 46 pips 0.00 USD Monday-Thursday: 01:05-23:55 Friday: 01:05-23:00
NIK Nikkei 225 Index 1. 0.0 2.00 % 0.00 % 0.00 % JPY 8 pips 5 pips 0.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
NQ Nasdaq 100 Index 0.1 0.0 2.00 % 0.00 % 0.00 % USD 78 pips 74 pips 0.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
TF RUSSEL 2000 Index 0.01 0.0 1.00 % 0.00 % 0.00 % USD 105 pips 90 pips 0.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
VIX CBOE VOLATILITY INDEX 0.001 0.0 100.00 % -12.00 % -12.00 % USD 114 pips 110 pips 0.00 USD Monday-Friday: 16:30-23:15
YM Dow Jones Industrial Average Index 1. 0.0 2.00 % 0.00 % 0.00 % USD 9 pips 8 pips 0.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@CCA COCOA (ICE) 1. 0.0 8.00 % 0.00 % 0.00 % USD 5 pips 5 pips 0.00 USD Monday-Friday: 11:46-19:25
@COF COFFE (ICE) 0.01 0.0 10.00 % 0.00 % 0.00 % USD 30 pips 26 pips 0.00 USD Monday-Friday: 11:20-20:25
@CTN COTTON (ICE) 0.01 0.0 8.00 % 0.00 % 0.00 % USD 31 pips 27 pips 0.00 USD Monday-Friday: 04:00-20:20
@LMB LUMBER (CME) 0.1 0.0 5.00 % 0.00 % 0.00 % USD 58 pips 30 pips 0.00 USD Monday-Friday: 17:00-24:00
@OJC ORANGE JUICE (ICE) 0.01 0.0 10.00 % 0.00 % 0.00 % USD 50 pips 47 pips 0.00 USD Monday-Friday: 15:01-20:55
@SUG SUGAR (ICE) 0.01 0.0 10.00 % 0.00 % 0.00 % USD 9 pips 9 pips 0.00 USD Monday-Friday: 10:31-19:55
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@C CORN (CME) 0.01 0.0 10.00 % 0.00 % 0.00 % USD 88 pips 85 pips 0.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
@L SOYBEAN OIL (CME) 0.01 0.0 5.00 % 0.00 % 0.00 % USD 6 pips 5 pips 0.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
@M SOYBEAN MEAL (CME) 0.1 0.0 5.00 % 0.00 % 0.00 % USD 11 pips 11 pips 0.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
@R ROUGH RICE (CME) 0.001 0.0 5.00 % 0.00 % 0.00 % USD 95 pips 86 pips 0.00 USD Monday-Friday: 16:30-21:15
@S SOYBEANS (CME) 0.01 0.0 5.00 % 0.00 % 0.00 % USD 131 pips 125 pips 0.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
@W WHEAT (CME) 0.01 0.0 5.00 % 0.00 % 0.00 % USD 293 pips 285 pips 0.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@GBL Euro-Bund Futures (EUREX) 0.01 0.0 3.00 % 0.00 % 0.00 % EUR 5 pips 5 pips 0.00 USD Monday-Friday: 09:00-23:00
@GBM Euro-Bobl Futures (EUREX) 0.01 0.0 3.00 % 0.00 % 0.00 % EUR 3 pips 3 pips 0.00 USD Monday-Friday: 09:00-23:00
@GBS Euro-Schatz Futures (EUREX) 0.001 0.0 3.00 % 0.00 % 0.00 % EUR 7 pips 6 pips 0.00 USD Monday-Friday: 09:00-23:00
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@LC LIVE CATTLE (CME) 0.001 0.0 5.00 % 0.00 % 0.00 % USD 84 pips 79 pips 0.00 USD Monday-Friday: 16:30-21:05
@LH LEAN HOG (CME) 0.001 0.0 50.00 % 0.00 % 0.00 % USD 158 pips 151 pips 0.00 USD Monday-Friday: 16:30-21:05
Tick size Contract size Swap long Swap short Margin Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
#AEROFLOT 0.01 100.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 5 pips 4 pips 0.00 % Monday-Friday: 09:05-17:39, 18:05-22:50
#GAZPROM 0.01 10.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 11 pips 7 pips 0.00 % Monday-Friday: 09:05-17:39, 18:05-22:50
#GMKN 1. 1.0 0.00 % 0.00 % 25.00 % RUB 10 pips 5 pips 0.00 % Monday-Friday: 09:05-17:39, 18:05-22:50
#GZPROMNEFT 0.01 10.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 32 pips 20 pips 0.00 % Monday-Friday: 09:05-17:39, 18:05-22:50
#IRAO 0.0001 1000.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 24 pips 13 pips 0.00 % Monday-Friday: 09:05-17:39, 18:05-22:50
#LUKOIL 0.01 1.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 246 pips 172 pips 0.00 % Monday-Friday: 09:05-17:39, 18:05-22:50
#MAGN 0.001 1.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 25 pips 16 pips 0.00 % Monday-Friday: 09:05-17:39, 18:05-22:50
#MAGNIT 0.01 1.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 383 pips 286 pips 0.00 % Monday-Friday: 09:05-17:39, 18:05-22:50
#MTS 0.01 10.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 17 pips 13 pips 0.00 % Monday-Friday: 09:05-17:39, 18:05-22:50
#NLMK 0.01 10.0 0.00 % 0.00 % 25.00 % RUB 9 pips 6 pips 0.00 % Monday-Friday: 09:05-17:39, 18:05-22:50
#NVTK 0.1 10.0 0.00 pips 0.00 pips 33.00 % RUB 10 pips 7 pips 0.00 % Monday-Friday: 09:05-17:39, 18:05-22:50
#ROSNEFT 0.01 10.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 27 pips 18 pips 0.00 % Monday-Friday: 09:05-17:39, 18:05-22:50
#ROSTEL 0.01 10.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 7 pips 5 pips 0.00 % Monday-Friday: 09:05-17:39, 18:05-22:50
#RUSGIDRO 0.0001 1000.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 6 pips 4 pips 0.00 % Monday-Friday: 09:05-17:39, 18:05-22:50
#SBER 0.01 10.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 10 pips 5 pips 0.00 % Monday-Friday: 09:05-17:39, 18:05-22:50
#SURGUT 0.001 100.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 30 pips 21 pips 0.00 % Monday-Friday: 09:05-17:39, 18:05-22:50
#TATN 0.01 10.0 0.00 % 0.00 % 20.00 % RUB 27 pips 16 pips 0.00 % Monday-Friday: 09:05-17:39, 18:05-22:50
#VTB 0.00001 10000.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 8 pips 7 pips 0.00 % Monday-Friday: 09:05-17:39, 18:05-22:50
Tick size Contract size Swap long Swap short Margin Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
#AA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 6 pips 2 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AMAZON 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 240 pips 169 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#APPLE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AXP 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 15 pips 5 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 40.00 % USD 10 pips 6 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BABA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 8 pips 4 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BAC 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BK 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 3 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#C 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 2 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CAT 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 20 pips 7 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#COP 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 6 pips 3 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CSCO 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CVX 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 2 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#DIS 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 7 pips 3 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#EBAY 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 2 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FACEBOOK 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 11 pips 7 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FER 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 39 pips 22 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FORD 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 8 pips 3 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 3 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GOOGLE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 254 pips 82 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GS 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 40 pips 16 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HAL 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HD 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 34 pips 13 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HOG 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 11 pips 4 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HPQ 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 2 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#IBM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 8 pips 3 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#INTC 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#JNJ 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 7 pips 3 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#JPM 0.01 100.0 -10.00 %