سال در مارکت

Contract specifications

CRYPTO CURRENCY
Symbol Name Tick size Swap long Swap short Margin Contract size Avg. spread Min spread Commission Trading session
BATUSD Basic Attention Token vs US Dollar 0.00001 -20.00 pips -20.00 pips 10.00 % 1000.0 86 pips 62 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
BCHAUD Bitcoin Cash vs Australian Dollar 0.001 -79.00 pips -79.00 pips 20.00 % 1.0 2143 pips 2101 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
BCHCAD Bitcoin Cash vs Canadian Dollar 0.001 -70.00 pips -70.00 pips 10.00 % 1.0 1929 pips 1894 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
BCHCHF Bitcoin Cash vs Swiss Franc 0.001 -95.00 pips -95.00 pips 10.00 % 1.0 1379 pips 1350 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
BCHEUR BitCoin Cash vs Euro 0.001 -52.00 pips -52.00 pips 10.00 % 1.0 437 pips 416 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
BCHGBP BitCoin Cash vs GBP 0.001 -45.00 pips -45.00 pips 10.00 % 1.0 360 pips 328 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
BCHJPY BitCoin Cash vs JPY 0.01 -740.00 pips -740.00 pips 20.00 % 1.0 324399 pips 323862 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
BCHNZD Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar 0.001 -87.00 pips -87.00 pips 20.00 % 1.0 2363 pips 2321 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
BCHRUB Bitcoin Cash vs Russian Rouble 0.01 -1025.00 pips -1025.00 pips 10.00 % 1.0 14105 pips 13835 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
BCHUSD Bitcoin Cash vs US Dollar 0.001 -54.00 pips -54.00 pips 10.00 % 1.0 2667 pips 2650 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
BCHXAG BitCoin Cash vs XAG 0.0001 -45.00 pips -45.00 pips 10.00 % 1000.0 702 pips 702 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
BNBAUD Binance Coin vs Australian Dollar 0.001 -167.00 pips -167.00 pips 20.00 % 1000.0 778 pips 716 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
BNBCAD Binance Coin vs Canadian Dollar 0.001 -148.00 pips -148.00 pips 20.00 % 1000.0 690 pips 637 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
BNBCHF Binance Coin vs Swiss Franc 0.001 -156.00 pips -156.00 pips 10.00 % 1.0 510 pips 469 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
BNBEUR Binance Coin vs EUR 0.001 -110.00 pips -110.00 pips 20.00 % 1.0 508 pips 472 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
BNBGBP Binance Coin vs Great Britain Pound 0.001 -94.00 pips -94.00 pips 20.00 % 1.0 434 pips 401 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
BNBJPY Binance Coin vs Japanese Yen 0.01 -1561.00 pips -1561.00 pips 20.00 % 1.0 7121 pips 6578 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
BNBNZD Binance Coin vs New Zealand Dollar 0.001 -185.00 pips -185.00 pips 20.00 % 1000.0 849 pips 785 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
BNBRUB Binance Coin vs Russian Rouble 0.01 -1675.00 pips -1675.00 pips 10.00 % 1000.0 5413 pips 4970 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
BNBUSD Binance Coin vs US Dollar 0.001 -115.00 pips -115.00 pips 20.00 % 100.0 73 pips 60 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
BTCAUD Bitcoin vs Australian Dollar 0.001 -15120.00 pips -15120.00 pips 20.00 % 1.0 78332 pips 74279 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
BTCCAD Bitcoin vs Canadian Dollar 0.001 -13450.00 pips -13450.00 pips 20.00 % 1.0 67890 pips 64384 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
BTCCHF Bitcoin vs Swiss Franc 0.001 -9954.00 pips -9954.00 pips 20.00 % 1.0 50254 pips 47582 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
BTCEUR BitCoin vs Euro 0.001 -9997.00 pips -9997.00 pips 10.00 % 1.0 19338 pips 18318 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
BTCGBP BitCoin vs GBP 0.001 -8568.00 pips -8568.00 pips 10.00 % 1.0 19646 pips 17220 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
BTCJPY BitCoin vs JPY 0.01 -141600.00 pips -141600.00 pips 20.00 % 1.0 41323900 pips 41298526 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
BTCNZD Bitcoin vs New Zealand Dollar 0.001 -16737.00 pips -16737.00 pips 20.00 % 1.0 83613 pips 79419 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
BTCRUB Bitcoin vs Russian Rouble 0.01 -167100.00 pips -167100.00 pips 10.00 % 1.0 503149 pips 473500 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
BTCUSD BitCoin vs US Dollar 0.001 -10422.00 pips -10422.00 pips 10.00 % 1.0 7595 pips 7174 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
BTCXAG BitCoin vs XAG 0.0001 -7296.00 pips -7296.00 pips 10.00 % 100.0 12727 pips 12723 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
BTCXAU BitCoin vs XAU 0.0001 -87.00 pips -87.00 pips 10.00 % 100.0 146 pips 146 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
DSHUSD DashCoin vs US Dollar 0.001 -22.00 pips -22.00 pips 10.00 % 10.0 1936 pips 1919 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
EOSUSD EOS vs US Dollar 0.0001 -5.00 pips -5.00 pips 10.00 % 10.0 81 pips 72 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
ETCUSD Ethereum Classiс vs US Dollar 0.001 -8.00 pips -8.00 pips 10.00 % 100.0 201 pips 199 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
ETHAUD Ethereum vs. Australian Dollar 0.001 -810.00 pips -810.00 pips 20.00 % 10.0 4723 pips 4386 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
ETHCAD Ethereum vs. Canadian Dollar 0.001 -721.00 pips -721.00 pips 20.00 % 10.0 4116 pips 3824 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
ETHCHF Ethereum vs. Swiss Franc 0.001 -921.00 pips -921.00 pips 10.00 % 10.0 3066 pips 2847 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
ETHEUR Ethereum vs Euro 0.001 -536.00 pips -536.00 pips 10.00 % 10.0 866 pips 730 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
ETHGBP Ethereum vs GBP 0.001 -459.00 pips -459.00 pips 10.00 % 10.0 751 pips 637 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
ETHJPY Ethereum vs JPY 0.01 -7589.00 pips -7589.00 pips 20.00 % 10.0 197753 pips 195842 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
ETHNZD Ethereum vs. New Zealand Dollar 0.001 -897.00 pips -897.00 pips 10.00 % 10.0 5107 pips 4762 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
ETHRUB Ethereum vs. Russian Rouble 0.01 -9881.00 pips -9881.00 pips 10.00 % 10.0 32764 pips 30365 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
ETHUSD Ethereum vs US Dollar 0.001 -558.00 pips -558.00 pips 10.00 % 10.0 2137 pips 2114 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
ETHXAG Ethereum vs XAG 0.0001 -431.00 pips -431.00 pips 10.00 % 10000.0 679 pips 659 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
IOTUSD IOTA vs US Dollar 0.0001 -1.00 pips -1.00 pips 10.00 % 1000.0 15 pips 15 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
LTCAUD Litecoin vs Australian Dollar 0.001 -40.00 pips -40.00 pips 10.00 % 100.0 651 pips 623 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
LTCCAD Litecoin vs Canadian Dollar 0.001 -36.00 pips -36.00 pips 10.00 % 100.0 572 pips 558 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
LTCCHF Litecoin vs Swiss Franc 0.001 -33.00 pips -33.00 pips 10.00 % 100.0 451 pips 432 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
LTCEUR LiteCoin vs Euro 0.001 -27.00 pips -27.00 pips 10.00 % 10.0 213 pips 210 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
LTCGBP LiteCoin vs GBP 0.001 -23.00 pips -23.00 pips 10.00 % 100.0 104 pips 96 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
LTCJPY LiteCoin vs JPY 0.01 -378.00 pips -378.00 pips 10.00 % 10.0 83319 pips 83166 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
LTCNZD Litecoin vs New Zealand Dollar 0.001 -45.00 pips -45.00 pips 10.00 % 100.0 731 pips 702 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
LTCRUB Litecoin vs Russian Rouble 0.01 -349.00 pips -349.00 pips 10.00 % 100.0 4349 pips 4236 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
LTCUSD LiteCoin vs US Dollar 0.00001 -2772.00 pips -2772.00 pips 10.00 % 1.0 35637 pips 35106 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
LTCXAG LiteCoin vs XAG 0.0001 -15.00 pips -15.00 pips 10.00 % 10000.0 173 pips 162 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
NEOUSD Neo vs US Dollar 0.01 -1.00 pips -1.00 pips 10.00 % 100.0 7 pips 6 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
OMGUSD OmiseGO vs US Dollar 0.001 -1.00 pips -1.00 pips 10.00 % 100.0 38 pips 37 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
TRXUSD Tron vs US Dollar 0.00001 -3.00 pips -3.00 pips 10.00 % 100000.0 11 pips 10 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
XLMUSD Lumen vs US Dollar 0.00001 -6.00 pips -6.00 pips 10.00 % 100000.0 11 pips 9 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
XMRUSD Monero vs US Dollar 0.001 -60.00 pips -60.00 pips 10.00 % 10.0 540 pips 507 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59
ZECUSD ZCash vs US Dollar 0.001 -29.00 pips -29.00 pips 10.00 % 10.0 942 pips 905 pips 0.20 % Daily: 00:05-23:59

هنگام انتقال موقعیت های باز از چهارشنبه تا پنج شنبه، معامله با نرخ سه برابر شارژ می شود.

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

FOREX
CURRENCY
CURRENCY METALS
CFD
INDEX
INDEX ENERGY
STOCKS
STOCK USA
STOCK USA European STOCK
ETF
Symbol Name Tick size Swap long Swap short Margin Contract size Avg. spread Min spread Commission Trading session
AUDCADe Australian Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -4.80 pips -1.20 pips 100.00 % 100000.0 13 pips 9 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDCHFe Australian Dollar vs Swiss Franc 0.00001 -2.40 pips -7.20 pips 100.00 % 100000.0 15 pips 8 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDJPYe Australian Dollar vs Japanese Yen 0.001 0.80 pips -9.60 pips 100.00 % 100000.0 12 pips 9 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDNZDe Australian Dollar vs New Zealand Dollar 0.00001 -4.80 pips -1.20 pips 100.00 % 100000.0 18 pips 11 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDUSDe Australian Dollar vs US Dollar 0.00001 -6.00 pips -3.60 pips 100.00 % 100000.0 7 pips 4 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
CADCHFe Canadian Dollar vs Swiss Franc 0.00001 0.80 pips -7.20 pips 100.00 % 100000.0 18 pips 13 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
CADJPYe Canadian Dollar vs Japanese Yen 0.001 1.60 pips -9.60 pips 100.00 % 100000.0 16 pips 11 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
CHFJPYe Swiss Franc vs Japanese Yen 0.001 -3.60 pips -2.40 pips 100.00 % 100000.0 27 pips 15 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURAUDe Euro vs Australian Dollar 0.00001 -14.40 pips 2.40 pips 100.00 % 100000.0 18 pips 9 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCADe Euro vs Canadian Dollar 0.00001 -15.60 pips 1.60 pips 100.00 % 100000.0 17 pips 9 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCHFe Euro vs Swiss Franc 0.00001 -6.00 pips -3.60 pips 100.00 % 100000.0 11 pips 6 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURGBPe Euro vs Great Britain Pound 0.00001 -4.00 pips -4.00 pips 100.00 % 100000.0 10 pips 3 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURHKDe Euro vs Hong Kong Dollar 0.00001 -96.00 pips 20.80 pips 100.00 % 100000.0 227 pips 190 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURJPYe Euro vs Japanese Yen 0.001 -4.80 pips -3.60 pips 100.00 % 100000.0 15 pips 7 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNOKe Euro vs Norway Krone 0.0001 -9.60 pips 1.60 pips 100.00 % 100000.0 63 pips 25 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNZDe Euro vs New Zealand Dollar 0.00001 -18.00 pips 3.20 pips 100.00 % 100000.0 33 pips 24 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURRUBe Euro vs Russia Rouble 0.00001 -6646.80 pips 22.20 pips 100.00 % 100000.0 None None 5.00 USD Monday-Friday: 10:02-23:50
EURSEKe Euro vs Sweden Krona 0.00001 -43.20 pips -13.20 pips 100.00 % 100000.0 744 pips 343 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURSGDe Euro vs Singapore Dollar 0.00001 -18.00 pips 2.40 pips 100.00 % 100000.0 25 pips 13 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURUSDe Euro vs US Dollar 0.00001 -12.00 pips 1.60 pips 100.00 % 100000.0 6 pips 4 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURZARe Euro vs South Africa Rand 0.00001 -415.20 pips 15.00 pips 100.00 % 100000.0 979 pips 444 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPAUDe Great Britain Pound vs Australian Dollar 0.00001 -6.00 pips -7.20 pips 100.00 % 100000.0 26 pips 13 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCADe Great Britain Pound vs Canadian Dollar 0.00001 -6.00 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 20 pips 10 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCHFe Great Britain Pound vs Swiss Franc 0.00001 -2.40 pips -13.20 pips 100.00 % 100000.0 16 pips 9 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPDKKe Great Britain Pound vs Danish Krone 0.00001 12.80 pips -93.60 pips 100.00 % 100000.0 342 pips 252 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPJPYe Great Britain Pound vs Japanese Yen 0.001 1.60 pips -15.60 pips 100.00 % 100000.0 22 pips 14 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNOKe Great Britain Pound vs Norway Krone 0.0001 -3.60 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 70 pips 34 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNZDe Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.00001 -9.60 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 37 pips 21 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSEKe Great Britain Pound vs Sweden Krona 0.00001 5.60 pips -97.20 pips 100.00 % 100000.0 687 pips 274 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSGDe Great Britain Pound vs Singapore Dollar 0.00001 -9.60 pips -3.60 pips 100.00 % 100000.0 32 pips 17 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPUSDe Great Britain Pound vs US Dollar 0.00001 -13.40 pips -0.56 pips 100.00 % 100000.0 10 pips 5 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCADe New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -2.40 pips -4.80 pips 100.00 % 100000.0 19 pips 12 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCHFe New Zealand Dollar vs Swiss Franc 0.00001 0.80 pips -8.40 pips 100.00 % 100000.0 20 pips 13 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDJPYe New Zealand Dollar vs Japanese Yen 0.001 1.60 pips -8.40 pips 100.00 % 100000.0 17 pips 12 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDSGDe New Zealand Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 -4.80 pips -3.60 pips 100.00 % 100000.0 24 pips 14 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDUSDe New Zealand Dollar vs US Dollar 0.00001 -2.40 pips -3.60 pips 100.00 % 100000.0 12 pips 8 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCADe US Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -0.60 pips -9.80 pips 100.00 % 100000.0 10 pips 6 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCHFe US Dollar vs Swiss Franc 0.00001 0.80 pips -9.60 pips 100.00 % 100000.0 11 pips 7 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCNHe US Dollar vs China Yuan Reminbi 0.0001 -7.20 pips 0.80 pips 100.00 % 100000.0 3 pips 1 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDDKKe US Dollar vs Danish Krone 0.00001 16.00 pips -74.40 pips 100.00 % 100000.0 170 pips 138 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDHKDe US Dollar vs Hong Kong Dollar 0.00001 -21.60 pips -13.20 pips 100.00 % 100000.0 157 pips 144 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDJPYe US Dollar vs Japanese Yen 0.001 1.60 pips -13.20 pips 100.00 % 100000.0 11 pips 7 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDMXNe US Dollar vs Mexico Peso  0.0001 -62.40 pips 12.80 pips 100.00 % 100000.0 59 pips 34 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDNOKe US Dollar vs Norway Krone 0.0001 -1.20 pips -3.60 pips 100.00 % 100000.0 65 pips 31 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDRUBe US Dollar vs Russia Rouble 0.00001 -5060.40 pips 12.20 pips 100.00 % 100000.0 None None 5.00 USD Monday-Friday: 10:02-23:50
USDSEKe US Dollar vs Sweden Krona 0.00001 12.80 pips -76.80 pips 100.00 % 100000.0 504 pips 180 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDSGDe US Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 -6.00 pips -7.20 pips 100.00 % 100000.0 19 pips 11 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDZARe US Dollar vs South Africa Rand 0.00001 -267.60 pips 10.00 pips 100.00 % 100000.0 817 pips 320 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
Symbol Name Tick size Contract size Swap long Swap short Margin Avg. spread Min spread Commission Trading session
CUCUSDe Copper vs US Dollar / Spot 0.00001 25000.0 -46.80 pips -14.40 pips 4.00 % 837 pips 720 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XAGEURe Silver vs Euro/ Spot 0.001 5000.0 -1.20 pips -2.40 pips 1.00 % 21 pips 18 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XAGUSDe Silver vs US Dollar/ Spot 0.001 5000.0 -3.60 pips -1.20 pips 1.00 % 21 pips 19 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XAUEURe Gold vs Euro / Spot 0.01 100.0 -2.40 pips -8.40 pips 1.00 % 22 pips 18 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XAUUSDe Gold vs US Dollar/ Spot 0.01 100.0 -22.30 pips 3.20 pips 0.50 % 19 pips 15 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XPDUSDe Palladium vs US Dollar / Spot 0.01 100.0 -18.00 pips -2.40 pips 5.00 % 2276 pips 1754 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XPTUSDe Platinum vs US Dollar / Spot 0.01 100.0 -16.80 pips -7.20 pips 5.00 % 373 pips 322 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
Symbol Name Tick size Swap long Swap short Margin Contract size Avg. spread Min spread Commission Trading session
ASX200 Australia 200 Index 0.1 -12.00 % -12.00 % 2.00 % 10.0 34 pips 11 pips 7.00 USD Monday-Friday: 02:50-09:30, 10:10-24:00
CAC40 CAC40 Index 0.1 -15.00 % -15.00 % 2.00 % 10.0 17 pips 14 pips 7.00 USD Monday-Thursday: 09:02-22:55 Friday: 09:02-21:55
DAX40 Xetra DAX Index 0.1 -15.00 % -15.00 % 2.00 % 10.0 33 pips 17 pips 7.00 USD Monday-Thursday: 01:05-23:55 Friday: 01:05-23:00
DJI30 Dow Jones Industrial Average Index 1. -15.00 % -15.00 % 2.00 % 10.0 5 pips 4 pips 7.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
ESTOXX50 Dow Jones EURO STOXX50 Index 0.1 -15.00 % -15.00 % 2.00 % 10.0 17 pips 12 pips 7.00 USD Monday-Thursday: 09:02-22:55 Friday: 09:02-21:55
FTSE100 FTSE 100 Index 0.1 -15.00 % -15.00 % 2.00 % 10.0 30 pips 16 pips 7.00 USD Monday-Thursday: 01:05-23:55 Friday: 01:05-23:00
HSI50 Hong Kong 50 Index 0.1 -12.00 % -12.00 % 2.00 % 10.0 81 pips 63 pips 7.00 USD Monday-Friday: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-19:00
IBEX35 Spain 35 Index 0.01 -15.00 % -15.00 % 2.00 % 10.0 432 pips 432 pips 7.00 USD Monday-Thursday: 10:02-20:55 Friday: 10:02-19:55
JP225 Nikkei 225 Index 1. -12.00 % -12.00 % 2.00 % 100.0 6 pips 3 pips 7.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
NQ100 Nasdaq 100 Index 0.1 -15.00 % -15.00 % 2.00 % 10.0 23 pips 20 pips 7.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
SMI20 Switzerland Blue Chips Index 0.01 -12.00 % -12.00 % 2.00 % 10.0 331 pips 317 pips 7.00 USD Monday-Thursday: 09:02-22:55 Friday: 09:02-21:55
SP500 S&P 500 Index 0.1 -15.00 % -15.00 % 2.00 % 10.0 7 pips 4 pips 7.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
Symbol Name Tick size Contract size Swap long Swap short Margin Avg. spread Min spread Commission Trading session
BRNe Brent Crude 0.01 1000.0 5.28 pips -21.84 pips 5.00 % 12 pips 11 pips 5.00 USD Monday: 01:05-23:55 Tuesday-Friday: 03:05-23:55
NGe Natural Gas vs US Dollar 0.001 10000.0 -0.24 pips -0.12 pips 4.00 % 38 pips 27 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
WTIe WTI Crude 0.01 1000.0 2.48 pips -12.84 pips 5.00 % 14 pips 13 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
Tick size Contract size Swap long Swap short Margin Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
#AA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AMAZON 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#APPLE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AXP 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 8 pips 5 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AZN 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 1 pips 1 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 40.00 % USD 7 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BABA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BAC 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BK 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BYND 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#C 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CAT 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 10 pips 5 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#COIN 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#COP 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CSCO 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CVX 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#DIS 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#EBAY 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FACEBOOK 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FER 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 26 pips 15 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FORD 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GOOGLE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 217 pips 134 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GS 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 23 pips 13 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HAL 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HD 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 15 pips 9 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HOG 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HPQ 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#IBM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#INTC 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#JNJ 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#JPM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#KHC 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#KO 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 22 pips 13 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MCD 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 10 pips 6 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MMM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MRO 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MS 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MSFT 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MSI 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 28 pips 14 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#NFLX 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 30.00 % USD 15 pips 8 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#NKE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#NVDA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#OXY 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PEPSI 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PFE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 1 pips 1 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PG 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#QCOM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#SBUX 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#SLB 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#T 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#TESLA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 35.00 % USD 33 pips 24 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#V 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 7 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#VZ 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#WMT 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#XOM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
Tick size Contract size Swap long Swap short Margin Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
#ADS 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 56 pips 37 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#AIR 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 27 pips 18 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BAS 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 14 pips 11 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BATS 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 113 pips 69 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BAYN 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 21 pips 16 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BMW 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 26 pips 19 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BN 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 2 pips 1 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BNP 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 14 pips 10 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#CBK 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 7 pips 5 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#DAI 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % EUR None None 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#DBK 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#DTE 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 6 pips 5 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#GLEN 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 17 pips 11 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#GSK 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 50 pips 33 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#LHA 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % EUR 6 pips 5 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#LLOY 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 100.00 % GBP 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#NESN 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 100.00 % CHF 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#NOVN 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 100.00 % CHF 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#OR 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 12 pips 8 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#SAP 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 26 pips 19 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#SHEL 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 80 pips 66 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#SIE 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 37 pips 21 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#ULVR 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 112 pips 77 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#VOD 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#VOW3 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 48 pips 36 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
Tick size Contract size Swap long Swap short Margin Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
GLD 0.01 100.0 -2.00 pips -6.00 pips 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59
IWM 0.01 100.0 -1.00 pips -4.00 pips 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59
QQQ 0.01 100.0 -2.00 pips -8.00 pips 20.00 % USD 4 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59
SCHD 0.01 100.0 -1.00 pips -2.00 pips 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59
USO 0.01 100.0 -1.00 pips -1.00 pips 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59
VEA 0.01 100.0 -1.00 pips -1.00 pips 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59
VOO 0.01 100.0 -3.00 pips -12.00 pips 20.00 % USD 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59

هنگام انتقال موقعیت های باز از چهارشنبه تا پنج شنبه، معامله با نرخ سه برابر شارژ می شود.

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

FOREX
CURRENCY
CURRENCY METALS
CFD
CFD CURRENCIES
CFD CURRENCIES CFD contracts for currency pairs traded on Globex (CME) stock exchange. CFD ENERGIES CFD contracts for energy resourses that are traded on NYMEX and ICE stock exchange. CFD METALS CFD contracts for metals which are traded on stock exchange CFD INDICES CFD contracts for indices traded on the world's stock exchanges. CFD SOFTS CFD contracts for soft commodities traded on ICE stock exchanges. CFD GRAINS CFD contracts for grans traded on CBOT (ebot) stock exchange. CFD BONDS CFD MEATS CFD contracts for different types of meat traded on CME stock exchange
STOCKS
Russian STOCK
Russian STOCK Stocks of Russian companies traded on Moscow International Stock Exchange (MOEX) STOCK USA European STOCK
ETF
Symbol Name Tick size Swap long Swap short Margin Contract size Avg. spread Min spread Trading session
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 0.00001 -5.00 pips -3.00 pips 100.00 % 100000.0 9 pips 6 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURUSD Euro vs US Dollar 0.00001 -10.00 pips 2.00 pips 100.00 % 100000.0 8 pips 6 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPUSD Great Britain Pound vs US Dollar 0.00001 -7.00 pips -4.00 pips 100.00 % 100000.0 14 pips 9 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar 0.00001 -2.00 pips -3.00 pips 100.00 % 100000.0 14 pips 10 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -3.00 pips -5.00 pips 100.00 % 100000.0 12 pips 8 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc 0.00001 1.00 pips -8.00 pips 100.00 % 100000.0 16 pips 11 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen 0.001 2.00 pips -11.00 pips 100.00 % 100000.0 17 pips 13 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -4.00 pips -1.00 pips 100.00 % 100000.0 18 pips 13 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc 0.00001 -2.00 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 22 pips 14 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen 0.001 1.00 pips -8.00 pips 100.00 % 100000.0 20 pips 15 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar 0.00001 -4.00 pips -1.00 pips 100.00 % 100000.0 22 pips 15 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CADCHF CAD vs Swiss Franc 0.00001 1.00 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 22 pips 17 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CADJPY CAD vs Japanese Yen 0.001 2.00 pips -8.00 pips 100.00 % 100000.0 21 pips 15 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen 0.001 -3.00 pips -2.00 pips 100.00 % 100000.0 33 pips 21 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURAUD Euro vs Australian Dollar 0.00001 -12.00 pips 3.00 pips 100.00 % 100000.0 17 pips 10 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCAD Euro vs Canadian Dollar 0.00001 -13.00 pips 2.00 pips 100.00 % 100000.0 21 pips 13 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCHF Euro vs Swiss Franc 0.00001 -5.00 pips -3.00 pips 100.00 % 100000.0 17 pips 12 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 0.00001 -8.00 pips 1.00 pips 100.00 % 100000.0 12 pips 5 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.001 -4.00 pips -3.00 pips 100.00 % 100000.0 20 pips 11 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar 0.00001 -15.00 pips 4.00 pips 100.00 % 100000.0 35 pips 28 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar 0.00001 -5.00 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 31 pips 21 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar 0.00001 -5.00 pips -5.00 pips 100.00 % 100000.0 26 pips 16 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 0.00001 -2.00 pips -11.00 pips 100.00 % 100000.0 27 pips 19 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen 0.001 2.00 pips -13.00 pips 100.00 % 100000.0 30 pips 22 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.00001 -8.00 pips -5.00 pips 100.00 % 100000.0 58 pips 41 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -2.00 pips -4.00 pips 100.00 % 100000.0 34 pips 26 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc 0.00001 1.00 pips -7.00 pips 100.00 % 100000.0 36 pips 29 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen 0.001 2.00 pips -7.00 pips 100.00 % 100000.0 22 pips 16 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar 0.00001 -13.00 pips 2.00 pips 100.00 % 100000.0 98 pips 72 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar 0.00001 -80.00 pips 26.00 pips 100.00 % 100000.0 272 pips 234 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNOK Euro vs Norway Krone 0.0001 -8.00 pips 2.00 pips 100.00 % 100000.0 69 pips 31 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURRUB Euro vs Russia Rouble 0.00001 -5539.00 pips 22.20 pips 400.00 % 100000.0 208400 pips 208400 pips Monday-Friday: 10:02-23:50
EURSEK Euro vs Sweden Krona 0.00001 -36.00 pips -11.00 pips 100.00 % 100000.0 810 pips 411 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURSGD Euro vs Singapore Dollar 0.00001 -15.00 pips 3.00 pips 100.00 % 100000.0 52 pips 39 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURZAR Euro vs South Africa Rand 0.00001 -346.00 pips 15.00 pips 100.00 % 100000.0 1217 pips 683 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPDKK Great Britain Pound vs Danish Krone 0.00001 16.00 pips -78.00 pips 100.00 % 100000.0 513 pips 423 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNOK Great Britain Pound vs Norway Krone 0.0001 -3.00 pips -5.00 pips 100.00 % 100000.0 92 pips 56 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSEK Great Britain Pound vs Sweden Krona 0.00001 7.00 pips -81.00 pips 100.00 % 100000.0 1245 pips 832 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar 0.00001 -8.00 pips -3.00 pips 100.00 % 100000.0 55 pips 39 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
MXNJPY Mexican Peso vs Japanese Yen 0.001 -2.00 pips -3.00 pips 2000.00 % 100000.0 8 pips 7 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 -4.00 pips -3.00 pips 100.00 % 100000.0 67 pips 53 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
TRYJPY Turkish Lira vs Japanese Yen 0.001 1.00 pips -6.00 pips 2000.00 % 100000.0 305 pips 280 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCNY US Dollar vs China Yuan Reminbi 0.0001 -2.00 pips -2.00 pips 100.00 % 100000.0 5 pips 3 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDDKK US Dollar vs Danish Krone 0.00001 20.00 pips -62.00 pips 100.00 % 100000.0 220 pips 189 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar 0.00001 -18.00 pips -11.00 pips 100.00 % 100000.0 245 pips 232 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDMXN US Dollar vs Mexico Peso  0.0001 -52.00 pips 16.00 pips 100.00 % 100000.0 144 pips 120 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDNOK US Dollar vs Norway Krone 0.0001 -1.00 pips -3.00 pips 100.00 % 100000.0 82 pips 48 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDRUB US Dollar vs Russia Rouble 0.00001 -4217.00 pips 12.20 pips 400.00 % 100000.0 47000 pips 47000 pips Monday-Friday: 10:02-23:50
USDSEK US Dollar vs Sweden Krona 0.00001 16.00 pips -64.00 pips 100.00 % 100000.0 601 pips 278 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 -5.00 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 44 pips 35 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDTRY US Dollar vs Turkish Lira 0.00001 -621.00 pips 26.40 pips 2000.00 % 100000.0 13731 pips 9320 pips Monday-Friday: 00:00-23:58
USDZAR US Dollar vs South Africa Rand 0.00001 -223.00 pips 10.00 pips 100.00 % 100000.0 948 pips 470 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
ZARJPY South Africa Rand vs Japanese Yen 0.001 -2.00 pips -3.00 pips 2000.00 % 100000.0 12 pips 8 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
Symbol Name Tick size Swap long Swap short Margin Contract size Avg. spread Min spread Trading session
CUCUSD Copper vs US Dollar / Spot 0.00001 -39.00 pips -12.00 pips 4.00 % 25000.0 937 pips 820 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XAGEUR Silver vs Euro/ Spot 0.001 -1.00 pips -2.00 pips 1.00 % 5000.0 61 pips 58 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XAGUSD Silver vs US Dollar/ Spot 0.001 -3.00 pips -1.00 pips 1.00 % 5000.0 43 pips 41 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XAUEUR Gold vs Euro / Spot 0.01 -2.00 pips -7.00 pips 1.00 % 100.0 40 pips 36 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XAUUSD Gold vs US Dollar/ Spot 0.01 -14.00 pips 2.00 pips 1.00 % 100.0 31 pips 27 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XPDUSD Palladium vs US Dollar / Spot 0.01 -15.00 pips -2.00 pips 5.00 % 100.0 2325 pips 1800 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XPTUSD Platinum vs US Dollar / Spot 0.01 -14.00 pips -6.00 pips 5.00 % 100.0 393 pips 342 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@AUD AUSTRALIAN DOLLAR (CME) 0.0001 0.0 5.00 % -12.00 % -12.00 % USD 9 pips 8 pips 15.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
@EUR EURO FX (CME) 0.00001 0.0 5.00 % -12.00 % -12.00 % USD 37 pips 35 pips 15.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
@GBP BRITISH POUND (CME) 0.0001 0.0 5.00 % -12.00 % -12.00 % USD 7 pips 7 pips 15.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
@NZD NEW ZEALAND DOLLAR (CME) 0.0001 0.0 5.00 % -12.00 % -12.00 % USD 5 pips 5 pips 15.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
BRN UK Brent Crude Oil - Spot 0.01 0.0 5.00 % 5.28 pips -21.84 pips USD 16 pips 15 pips 15.00 USD Monday: 01:05-23:55 Tuesday-Friday: 03:05-23:55
NG NATURAL GAS - SPOT 0.001 0.0 4.00 % -0.24 pips -0.12 pips USD 40 pips 29 pips 15.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
WTI WTI US Crude Oil - Spot 0.01 0.0 5.00 % 2.48 pips -12.84 pips USD 22 pips 21 pips 15.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
AEX AEX AMSTERDAM Index 0.01 0.0 1.00 % -20.00 % -20.00 % EUR 103 pips 90 pips 14.00 USD Monday-Friday: 02:50-09:30, 10:10-24:00
DX US DOLLAR INDEX 0.001 0.0 100.00 % -12.00 % -12.00 % USD 51 pips 50 pips 14.00 USD Monday-Friday: 03:00-24:00
ES S&P 500 Index 0.1 0.0 2.00 % -15.00 % -15.00 % USD 35 pips 32 pips 14.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
EU EURO STOXX50 Index 0.1 0.0 2.00 % -15.00 % -15.00 % EUR 21 pips 16 pips 14.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:55
FCE CAC 40 Index 0.1 0.0 2.00 % -15.00 % -15.00 % EUR 43 pips 40 pips 14.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:55
FDAX Xetra DAX Index 0.1 0.0 1.00 % -15.00 % -15.00 % EUR 89 pips 73 pips 14.00 USD Monday-Thursday: 01:05-23:55 Friday: 01:05-23:00
FSMI Switzerland Blue Chips Index 0.01 0.0 2.00 % -12.00 % -12.00 % CHF 334 pips 319 pips 14.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:55
FTSE FTSE 100 Index 0.1 0.0 2.00 % -15.00 % -15.00 % GBP 60 pips 46 pips 14.00 USD Monday-Thursday: 01:05-23:55 Friday: 01:05-23:00
NIK Nikkei 225 Index 1. 0.0 2.00 % -12.00 % -12.00 % JPY 8 pips 5 pips 14.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
NQ Nasdaq 100 Index 0.1 0.0 2.00 % -15.00 % -15.00 % USD 77 pips 74 pips 14.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
TF RUSSEL 2000 Index 0.01 0.0 1.00 % -20.00 % -20.00 % USD 104 pips 96 pips 14.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
VIX CBOE VOLATILITY INDEX 0.001 0.0 100.00 % -12.00 % -12.00 % USD 111 pips 110 pips 14.00 USD Monday-Friday: 16:30-23:15
YM Dow Jones Industrial Average Index 1. 0.0 2.00 % -15.00 % -15.00 % USD 9 pips 8 pips 14.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@CCA COCOA (ICE) 1. 0.0 8.00 % -12.00 % -12.00 % USD 5 pips 5 pips 15.00 USD Monday-Friday: 11:46-19:25
@COF COFFE (ICE) 0.01 0.0 10.00 % -12.00 % -12.00 % USD 27 pips 23 pips 15.00 USD Monday-Friday: 11:20-20:25
@CTN COTTON (ICE) 0.01 0.0 8.00 % -12.00 % -12.00 % USD 35 pips 28 pips 15.00 USD Monday-Friday: 04:00-20:20
@LMB LUMBER (CME) 0.1 0.0 5.00 % -24.00 % -24.00 % USD 54 pips 28 pips 15.00 USD Monday-Friday: 17:00-24:00
@OJC ORANGE JUICE (ICE) 0.01 0.0 10.00 % -12.00 % -12.00 % USD 50 pips 45 pips 15.00 USD Monday-Friday: 15:01-20:55
@SUG SUGAR (ICE) 0.01 0.0 10.00 % -12.00 % -12.00 % USD 9 pips 9 pips 15.00 USD Monday-Friday: 10:31-19:55
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@C CORN (CME) 0.01 0.0 10.00 % -12.00 % -12.00 % USD 93 pips 87 pips 15.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
@L SOYBEAN OIL (CME) 0.01 0.0 5.00 % -12.00 % -12.00 % USD 7 pips 6 pips 15.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
@M SOYBEAN MEAL (CME) 0.1 0.0 5.00 % -12.00 % -12.00 % USD 12 pips 11 pips 15.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
@R ROUGH RICE (CME) 0.001 0.0 5.00 % -12.00 % -12.00 % USD 100 pips 85 pips 15.00 USD Monday-Friday: 16:30-21:15
@S SOYBEANS (CME) 0.01 0.0 5.00 % -12.00 % -12.00 % USD 153 pips 133 pips 15.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
@W WHEAT (CME) 0.01 0.0 5.00 % -12.00 % -12.00 % USD 315 pips 298 pips 15.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@GBL Euro-Bund Futures (EUREX) 0.01 0.0 3.00 % -12.00 % -12.00 % EUR 5 pips 5 pips 15.00 USD Monday-Friday: 09:00-23:00
@GBM Euro-Bobl Futures (EUREX) 0.01 0.0 3.00 % -12.00 % -12.00 % EUR 3 pips 3 pips 15.00 USD Monday-Friday: 09:00-23:00
@GBS Euro-Schatz Futures (EUREX) 0.001 0.0 3.00 % -12.00 % -12.00 % EUR 6 pips 6 pips 15.00 USD Monday-Friday: 09:00-23:00
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@LC LIVE CATTLE (CME) 0.001 0.0 5.00 % -24.00 % -24.00 % USD 88 pips 82 pips 15.00 USD Monday-Friday: 16:30-21:05
@LH LEAN HOG (CME) 0.001 0.0 50.00 % -24.00 % -24.00 % USD 177 pips 160 pips 15.00 USD Monday-Friday: 16:30-21:05
Tick size Contract size Swap long Swap short Margin Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
#AEROFLOT 0.01 100.0 -18.00 % -18.00 % 35.00 % RUB 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:39
#GAZPROM 0.01 10.0 -18.00 % -18.00 % 25.00 % RUB 9 pips 5 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:39
#GMKN 1. 1.0 -18.00 % -18.00 % 35.00 % RUB 8 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:39
#GZPROMNEFT 0.01 10.0 -18.00 % -18.00 % 35.00 % RUB 33 pips 15 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:39
#IRAO 0.0001 1000.0 -18.00 % -18.00 % 35.00 % RUB 25 pips 12 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:39
#LUKOIL 0.01 1.0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 181 pips 103 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:39
#MAGN 0.001 1.0 -18.00 % -18.00 % 35.00 % RUB 21 pips 13 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:39
#MAGNIT 0.01 1.0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 389 pips 222 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:39
#MTS 0.01 10.0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 21 pips 14 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:39
#NLMK 0.01 10.0 -18.00 % -18.00 % 25.00 % RUB 9 pips 5 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:39
#NVTK 0.1 10.0 -18.00 pips -18.00 pips 35.00 % RUB 6 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:39
#ROSNEFT 0.01 10.0 -18.00 % -18.00 % 35.00 % RUB 15 pips 8 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:39
#ROSTEL 0.01 10.0 -18.00 % -18.00 % 35.00 % RUB 7 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:39
#RUSGIDRO 0.0001 1000.0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 7 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:39
#SBER 0.01 10.0 -18.00 % -18.00 % 25.00 % RUB 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:39
#SURGUT 0.001 100.0 -18.00 % -18.00 % 100.00 % RUB 22 pips 13 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:39
#TATN 0.01 10.0 -18.00 % -18.00 % 35.00 % RUB 28 pips 18 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:39
#VTB 0.00001 10000.0 -18.00 % -18.00 % 30.00 % RUB 7 pips 7 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:05-18:39
Tick size Contract size Swap long Swap short Margin Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
#AA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AMAZON 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#APPLE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AXP 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 8 pips 5 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AZN 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 1 pips 1 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 40.00 % USD 7 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BABA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BAC 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BK 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BYND 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#C 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CAT 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 10 pips 5 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#COIN 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#COP 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CSCO 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CVX 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#DIS 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#EBAY 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FACEBOOK 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FER 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 26 pips 15 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FORD 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GOOGLE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 217 pips 134 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GS 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 23 pips 13 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HAL 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HD 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 15 pips 9 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HOG 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HPQ 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#IBM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#INTC 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#JNJ 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#JPM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#KHC 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#KO 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 22 pips 13 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MCD 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 10 pips 6 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MMM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MRO 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MS 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MSFT 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MSI 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 28 pips 14 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#NFLX 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 30.00 % USD 15 pips 8 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#NKE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#NVDA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#OXY 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PEPSI 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PFE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 1 pips 1 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PG 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#QCOM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#SBUX 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#SLB 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#T 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#TESLA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 35.00 % USD 33 pips 24 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#V 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 7 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#VZ 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#WMT 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#XOM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
Tick size Contract size Swap long Swap short Margin Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
#ADS 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 56 pips 37 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#AIR 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 27 pips 18 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BAS 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 14 pips 11 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BATS 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 113 pips 69 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BAYN 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 21 pips 16 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BMW 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 26 pips 19 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BN 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 2 pips 1 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BNP 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 14 pips 10 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#CBK 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 7 pips 5 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#DAI 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % EUR None None 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#DBK 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#DTE 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 6 pips 5 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#GLEN 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 17 pips 11 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#GSK 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 50 pips 33 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#LHA 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % EUR 6 pips 5 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#LLOY 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 100.00 % GBP 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#NESN 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 100.00 % CHF 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#NOVN 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 100.00 % CHF 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#OR 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 12 pips 8 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#SAP 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 26 pips 19 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#SHEL 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 80 pips 66 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#SIE 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 37 pips 21 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#ULVR 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 112 pips 77 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#VOD 0.0001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#VOW3 0.001 100.0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 48 pips 36 pips 0.10 % Monday-Friday: 10:00-18:29
Tick size Contract size Swap long Swap short Margin Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
GLD 0.01 100.0 -2.00 pips -6.00 pips 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59
IWM 0.01 100.0 -1.00 pips -4.00 pips 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59
QQQ 0.01 100.0 -2.00 pips -8.00 pips 20.00 % USD 4 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59
SCHD 0.01 100.0 -1.00 pips -2.00 pips 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59
USO 0.01 100.0 -1.00 pips -1.00 pips 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59
VEA 0.01 100.0 -1.00 pips -1.00 pips 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59
VOO 0.01 100.0 -3.00 pips -12.00 pips 20.00 % USD 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:30-22:59

هنگام انتقال موقعیت های باز از چهارشنبه تا پنج شنبه، معامله با نرخ سه برابر شارژ می شود.

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

FOREX
CURRENCY
CURRENCY METALS
Symbol Name Tick size Swap long Swap short Margin Contract size Avg. spread Min spread Trading session
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 0.00001 -7.50 pips -4.50 pips 100.00 % 100000.0 9 pips 6 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURUSD Euro vs US Dollar 0.00001 -15.00 pips 1.00 pips 100.00 % 100000.0 8 pips 6 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPUSD Great Britain Pound vs US Dollar 0.00001 -10.50 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 14 pips 9 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar 0.00001 -3.00 pips -4.50 pips 100.00 % 100000.0 14 pips 10 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -4.50 pips -7.50 pips 100.00 % 100000.0 12 pips 8 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc 0.00001 0.50 pips -12.00 pips 100.00 % 100000.0 16 pips 11 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen 0.001 1.00 pips -16.50 pips 100.00 % 100000.0 17 pips 13 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -6.00 pips -1.50 pips 100.00 % 100000.0 18 pips 13 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc 0.00001 -3.00 pips -9.00 pips 100.00 % 100000.0 22 pips 14 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen 0.001 0.50 pips -12.00 pips 100.00 % 100000.0 20 pips 15 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar 0.00001 -6.00 pips -1.50 pips 100.00 % 100000.0 22 pips 15 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CADCHF CAD vs Swiss Franc 0.00001 0.50 pips -9.00 pips 100.00 % 100000.0 22 pips 17 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CADJPY CAD vs Japanese Yen 0.001 1.00 pips -12.00 pips 100.00 % 100000.0 21 pips 15 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen 0.001 -4.50 pips -3.00 pips 100.00 % 100000.0 33 pips 21 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURAUD Euro vs Australian Dollar 0.00001 -18.00 pips 1.50 pips 100.00 % 100000.0 17 pips 10 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCAD Euro vs Canadian Dollar 0.00001 -19.50 pips 1.00 pips 100.00 % 100000.0 21 pips 13 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCHF Euro vs Swiss Franc 0.00001 -7.50 pips -4.50 pips 100.00 % 100000.0 17 pips 12 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 0.00001 -12.00 pips 0.50 pips 100.00 % 100000.0 12 pips 5 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.001 -6.00 pips -4.50 pips 100.00 % 100000.0 20 pips 11 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar 0.00001 -22.50 pips 2.00 pips 100.00 % 100000.0 35 pips 28 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar 0.00001 -7.50 pips -9.00 pips 100.00 % 100000.0 31 pips 21 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar 0.00001 -12.00 pips -7.50 pips 100.00 % 100000.0 26 pips 16 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 0.00001 -3.00 pips -16.50 pips 100.00 % 100000.0 27 pips 19 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen 0.001 1.00 pips -19.50 pips 100.00 % 100000.0 30 pips 22 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.00001 -12.00 pips -7.50 pips 100.00 % 100000.0 58 pips 41 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -3.00 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 34 pips 26 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc 0.00001 0.50 pips -10.50 pips 100.00 % 100000.0 36 pips 29 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen 0.001 1.00 pips -10.50 pips 100.00 % 100000.0 22 pips 16 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar 0.00001 -19.50 pips 1.00 pips 400.00 % 100000.0 98 pips 72 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar 0.00001 -120.00 pips 13.00 pips 1000.00 % 100000.0 272 pips 234 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNOK Euro vs Norway Krone 0.0001 -12.00 pips 1.00 pips 200.00 % 100000.0 69 pips 31 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURRUB Euro vs Russia Rouble 0.00001 -8308.50 pips 22.20 pips 400.00 % 100000.0 208400 pips 208400 pips Monday-Friday: 10:02-23:50
EURSEK Euro vs Sweden Krona 0.00001 -54.00 pips -16.50 pips 200.00 % 100000.0 810 pips 411 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURSGD Euro vs Singapore Dollar 0.00001 -22.50 pips 1.50 pips 400.00 % 100000.0 52 pips 39 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURZAR Euro vs South Africa Rand 0.00001 -519.00 pips 15.00 pips 400.00 % 100000.0 1217 pips 683 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPDKK Great Britain Pound vs Danish Krone 0.00001 8.00 pips -117.00 pips 1000.00 % 100000.0 513 pips 423 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNOK Great Britain Pound vs Norway Krone 0.0001 -4.50 pips -7.50 pips 200.00 % 100000.0 92 pips 56 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSEK Great Britain Pound vs Sweden Krona 0.00001 3.50 pips -121.50 pips 200.00 % 100000.0 1245 pips 832 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar 0.00001 -12.00 pips -4.50 pips 400.00 % 100000.0 55 pips 39 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
MXNJPY Mexican Peso vs Japanese Yen 0.001 -3.00 pips -4.50 pips 2000.00 % 100000.0 8 pips 7 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 -6.00 pips -4.50 pips 400.00 % 100000.0 67 pips 53 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
TRYJPY Turkish Lira vs Japanese Yen 0.001 0.50 pips -9.00 pips 2000.00 % 100000.0 305 pips 280 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCNY US Dollar vs China Yuan Reminbi 0.0001 -3.00 pips -3.00 pips 400.00 % 100000.0 5 pips 3 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDDKK US Dollar vs Danish Krone 0.00001 10.00 pips -93.00 pips 1000.00 % 100000.0 220 pips 189 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar 0.00001 -27.00 pips -16.50 pips 1000.00 % 100000.0 245 pips 232 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDMXN US Dollar vs Mexico Peso  0.0001 -78.00 pips 8.00 pips 400.00 % 100000.0 144 pips 120 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDNOK US Dollar vs Norway Krone 0.0001 -1.50 pips -4.50 pips 200.00 % 100000.0 82 pips 48 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDRUB US Dollar vs Russia Rouble 0.00001 -6325.50 pips 12.20 pips 400.00 % 100000.0 47000 pips 47000 pips Monday-Friday: 10:02-23:50
USDSEK US Dollar vs Sweden Krona 0.00001 8.00 pips -96.00 pips 200.00 % 100000.0 601 pips 278 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 -7.50 pips -9.00 pips 400.00 % 100000.0 44 pips 35 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDTRY US Dollar vs Turkish Lira 0.00001 -931.50 pips 26.40 pips 500.00 % 100000.0 13731 pips 9320 pips Monday-Friday: 00:00-23:58
USDZAR US Dollar vs South Africa Rand 0.00001 -334.50 pips 10.00 pips 400.00 % 100000.0 948 pips 470 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
ZARJPY South Africa Rand vs Japanese Yen 0.001 -3.00 pips -4.50 pips 2000.00 % 100000.0 12 pips 8 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
Symbol Name Tick size Swap long Swap short Margin Contract size Avg. spread Min spread Trading session
CUCUSD Copper vs US Dollar / Spot 0.00001 -58.50 pips -18.00 pips 4.00 % 25000.0 937 pips 820 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XAGEUR Silver vs Euro/ Spot 0.001 -1.50 pips -3.00 pips 1.00 % 5000.0 61 pips 58 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XAGUSD Silver vs US Dollar/ Spot 0.001 -4.50 pips -1.50 pips 1.00 % 5000.0 43 pips 41 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XAUEUR Gold vs Euro / Spot 0.01 -3.00 pips -10.50 pips 1.00 % 100.0 40 pips 36 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XAUUSD Gold vs US Dollar/ Spot 0.01 -21.00 pips 1.00 pips 1.00 % 100.0 31 pips 27 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XPDUSD Palladium vs US Dollar / Spot 0.01 -22.50 pips -3.00 pips 5.00 % 100.0 2325 pips 1800 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XPTUSD Platinum vs US Dollar / Spot 0.01 -21.00 pips -9.00 pips 5.00 % 100.0 393 pips 342 pips Monday-Friday: 01:05-23:55

هنگام انتقال موقعیت های باز از چهارشنبه تا پنج شنبه، معامله با نرخ سه برابر شارژ می شود.

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
ارزش مبادله به صورت درصد سالانه نمایش داده می شود

FOREX
CURRENCY
CURRENCY METALS
CFD
CFD CURRENCIES
CFD CURRENCIES CFD contracts for currency pairs traded on Globex (CME) stock exchange. CFD ENERGIES CFD contracts for energy resourses that are traded on NYMEX and ICE stock exchange. CFD METALS CFD contracts for metals which are traded on stock exchange CFD INDICES CFD contracts for indices traded on the world's stock exchanges. CFD SOFTS CFD contracts for soft commodities traded on ICE stock exchanges. CFD GRAINS CFD contracts for grans traded on CBOT (ebot) stock exchange. CFD BONDS CFD MEATS CFD contracts for different types of meat traded on CME stock exchange
STOCKS
Russian STOCK
Russian STOCK Stocks of Russian companies traded on Moscow International Stock Exchange (MOEX) STOCK USA
Symbol Name Tick size Swap long Swap short Margin Contract size Avg. spread Min spread Trading session
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 9 pips 6 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURUSD Euro vs US Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 8 pips 6 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPUSD Great Britain Pound vs US Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 14 pips 9 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 14 pips 10 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 12 pips 8 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 16 pips 11 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen 0.001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 17 pips 13 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 18 pips 13 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 22 pips 14 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen 0.001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 20 pips 15 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 22 pips 15 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CADCHF CAD vs Swiss Franc 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 22 pips 17 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CADJPY CAD vs Japanese Yen 0.001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 21 pips 15 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen 0.001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 33 pips 21 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURAUD Euro vs Australian Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 17 pips 10 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCAD Euro vs Canadian Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 21 pips 13 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCHF Euro vs Swiss Franc 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 17 pips 12 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 12 pips 5 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 20 pips 11 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 35 pips 28 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 31 pips 21 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 26 pips 16 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 27 pips 19 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen 0.001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 30 pips 22 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 58 pips 41 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 34 pips 26 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 36 pips 29 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen 0.001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 22 pips 16 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 98 pips 72 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 272 pips 234 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNOK Euro vs Norway Krone 0.0001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 69 pips 31 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURRUB Euro vs Russia Rouble 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 208400 pips 208400 pips Monday-Friday: 10:02-23:50
EURSEK Euro vs Sweden Krona 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 810 pips 411 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURSGD Euro vs Singapore Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 52 pips 39 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
EURZAR Euro vs South Africa Rand 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 1217 pips 683 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPDKK Great Britain Pound vs Danish Krone 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 513 pips 423 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNOK Great Britain Pound vs Norway Krone 0.0001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 92 pips 56 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSEK Great Britain Pound vs Sweden Krona 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 1245 pips 832 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 55 pips 39 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
MXNJPY Mexican Peso vs Japanese Yen 0.001 -2.00 pips -3.00 pips 2000.00 % 100000.0 8 pips 7 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 67 pips 53 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
TRYJPY Turkish Lira vs Japanese Yen 0.001 1.00 pips -6.00 pips 2000.00 % 100000.0 305 pips 280 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCNY US Dollar vs China Yuan Reminbi 0.0001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 5 pips 3 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDDKK US Dollar vs Danish Krone 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 220 pips 189 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 245 pips 232 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDMXN US Dollar vs Mexico Peso  0.0001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 144 pips 120 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDNOK US Dollar vs Norway Krone 0.0001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 82 pips 48 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDRUB US Dollar vs Russia Rouble 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 47000 pips 47000 pips Monday-Friday: 10:02-23:50
USDSEK US Dollar vs Sweden Krona 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 601 pips 278 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 44 pips 35 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
USDTRY US Dollar vs Turkish Lira 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 2000.00 % 100000.0 13731 pips 9320 pips Monday-Friday: 00:00-23:58
USDZAR US Dollar vs South Africa Rand 0.00001 0.00 pips 0.00 pips 100.00 % 100000.0 948 pips 470 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
ZARJPY South Africa Rand vs Japanese Yen 0.001 -2.00 pips -3.00 pips 2000.00 % 100000.0 12 pips 8 pips Monday-Friday: 00:00-24:00
Symbol Name Tick size Swap long Swap short Margin Contract size Avg. spread Min spread Trading session
CUCUSD Copper vs US Dollar / Spot 0.00001 -39.00 pips -12.00 pips 4.00 % 25000.0 937 pips 820 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XAGEUR Silver vs Euro/ Spot 0.001 -1.00 pips -2.00 pips 1.00 % 5000.0 61 pips 58 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XAGUSD Silver vs US Dollar/ Spot 0.001 -3.00 pips -1.00 pips 1.00 % 5000.0 43 pips 41 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XAUEUR Gold vs Euro / Spot 0.01 -2.00 pips -7.00 pips 1.00 % 100.0 40 pips 36 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XAUUSD Gold vs US Dollar/ Spot 0.01 -14.00 pips 2.00 pips 1.00 % 100.0 31 pips 27 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XPDUSD Palladium vs US Dollar / Spot 0.01 -15.00 pips -2.00 pips 5.00 % 100.0 2325 pips 1800 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
XPTUSD Platinum vs US Dollar / Spot 0.01 -14.00 pips -6.00 pips 5.00 % 100.0 393 pips 342 pips Monday-Friday: 01:05-23:55
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@AUD AUSTRALIAN DOLLAR (CME) 0.0001 0.0 5.00 % 0.00 % 0.00 % USD 9 pips 8 pips 0.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
@EUR EURO FX (CME) 0.00001 0.0 5.00 % 0.00 % 0.00 % USD 37 pips 35 pips 0.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
@GBP BRITISH POUND (CME) 0.0001 0.0 5.00 % 0.00 % 0.00 % USD 7 pips 7 pips 0.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
@NZD NEW ZEALAND DOLLAR (CME) 0.0001 0.0 5.00 % 0.00 % 0.00 % USD 5 pips 5 pips 0.00 USD Monday-Friday: 01:00-24:00
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
BRN UK Brent Crude Oil - Spot 0.01 0.0 5.00 % 0.00 pips 0.00 pips USD 16 pips 15 pips 0.00 USD Monday: 01:05-23:55 Tuesday-Friday: 03:05-23:55
NG NATURAL GAS - SPOT 0.001 0.0 5.00 % 0.00 pips 0.00 pips USD 40 pips 29 pips 0.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
WTI WTI US Crude Oil - Spot 0.01 0.0 5.00 % 0.00 pips 0.00 pips USD 22 pips 21 pips 0.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
AEX AEX AMSTERDAM Index 0.01 0.0 1.00 % 0.00 % 0.00 % EUR 103 pips 90 pips 0.00 USD Monday-Friday: 02:50-09:30, 10:10-24:00
DX US DOLLAR INDEX 0.001 0.0 100.00 % 0.00 % 0.00 % USD 51 pips 50 pips 0.00 USD Monday-Friday: 03:00-24:00
ES S&P 500 Index 0.1 0.0 2.00 % 0.00 % 0.00 % USD 35 pips 32 pips 0.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
EU EURO STOXX50 Index 0.1 0.0 2.00 % 0.00 % 0.00 % EUR 21 pips 16 pips 0.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:55
FCE CAC 40 Index 0.1 0.0 2.00 % 0.00 % 0.00 % EUR 43 pips 40 pips 0.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:55
FDAX Xetra DAX Index 0.1 0.0 1.00 % 0.00 % 0.00 % EUR 89 pips 73 pips 0.00 USD Monday-Thursday: 01:05-23:55 Friday: 01:05-23:00
FSMI Switzerland Blue Chips Index 0.01 0.0 2.00 % 0.00 % 0.00 % CHF 334 pips 319 pips 0.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:55
FTSE FTSE 100 Index 0.1 0.0 2.00 % 0.00 % 0.00 % GBP 60 pips 46 pips 0.00 USD Monday-Thursday: 01:05-23:55 Friday: 01:05-23:00
NIK Nikkei 225 Index 1. 0.0 2.00 % 0.00 % 0.00 % JPY 8 pips 5 pips 0.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
NQ Nasdaq 100 Index 0.1 0.0 2.00 % 0.00 % 0.00 % USD 77 pips 74 pips 0.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
TF RUSSEL 2000 Index 0.01 0.0 1.00 % 0.00 % 0.00 % USD 104 pips 96 pips 0.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
VIX CBOE VOLATILITY INDEX 0.001 0.0 100.00 % -12.00 % -12.00 % USD 111 pips 110 pips 0.00 USD Monday-Friday: 16:30-23:15
YM Dow Jones Industrial Average Index 1. 0.0 2.00 % 0.00 % 0.00 % USD 9 pips 8 pips 0.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@CCA COCOA (ICE) 1. 0.0 8.00 % 0.00 % 0.00 % USD 5 pips 5 pips 0.00 USD Monday-Friday: 11:46-19:25
@COF COFFE (ICE) 0.01 0.0 10.00 % 0.00 % 0.00 % USD 27 pips 23 pips 0.00 USD Monday-Friday: 11:20-20:25
@CTN COTTON (ICE) 0.01 0.0 8.00 % 0.00 % 0.00 % USD 35 pips 28 pips 0.00 USD Monday-Friday: 04:00-20:20
@LMB LUMBER (CME) 0.1 0.0 5.00 % 0.00 % 0.00 % USD 54 pips 28 pips 0.00 USD Monday-Friday: 17:00-24:00
@OJC ORANGE JUICE (ICE) 0.01 0.0 10.00 % 0.00 % 0.00 % USD 50 pips 45 pips 0.00 USD Monday-Friday: 15:01-20:55
@SUG SUGAR (ICE) 0.01 0.0 10.00 % 0.00 % 0.00 % USD 9 pips 9 pips 0.00 USD Monday-Friday: 10:31-19:55
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@C CORN (CME) 0.01 0.0 10.00 % 0.00 % 0.00 % USD 93 pips 87 pips 0.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
@L SOYBEAN OIL (CME) 0.01 0.0 5.00 % 0.00 % 0.00 % USD 7 pips 6 pips 0.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
@M SOYBEAN MEAL (CME) 0.1 0.0 5.00 % 0.00 % 0.00 % USD 12 pips 11 pips 0.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
@R ROUGH RICE (CME) 0.001 0.0 5.00 % 0.00 % 0.00 % USD 100 pips 85 pips 0.00 USD Monday-Friday: 16:30-21:15
@S SOYBEANS (CME) 0.01 0.0 5.00 % 0.00 % 0.00 % USD 153 pips 133 pips 0.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
@W WHEAT (CME) 0.01 0.0 5.00 % 0.00 % 0.00 % USD 315 pips 298 pips 0.00 USD Monday-Friday: 03:00-15:45, 16:30-21:15
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@GBL Euro-Bund Futures (EUREX) 0.01 0.0 3.00 % 0.00 % 0.00 % EUR 5 pips 5 pips 0.00 USD Monday-Friday: 09:00-23:00
@GBM Euro-Bobl Futures (EUREX) 0.01 0.0 3.00 % 0.00 % 0.00 % EUR 3 pips 3 pips 0.00 USD Monday-Friday: 09:00-23:00
@GBS Euro-Schatz Futures (EUREX) 0.001 0.0 3.00 % 0.00 % 0.00 % EUR 6 pips 6 pips 0.00 USD Monday-Friday: 09:00-23:00
Symbol Name Tick size Tick cost Margin Swap long Swap short Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
@LC LIVE CATTLE (CME) 0.001 0.0 5.00 % 0.00 % 0.00 % USD 88 pips 82 pips 0.00 USD Monday-Friday: 16:30-21:05
@LH LEAN HOG (CME) 0.001 0.0 50.00 % 0.00 % 0.00 % USD 177 pips 160 pips 0.00 USD Monday-Friday: 16:30-21:05
Tick size Contract size Swap long Swap short Margin Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
#AEROFLOT 0.01 100.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 4 pips 3 pips 0.00 % Monday-Friday: 10:05-18:39
#GAZPROM 0.01 10.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 9 pips 5 pips 0.00 % Monday-Friday: 10:05-18:39
#GMKN 1. 1.0 0.00 % 0.00 % 25.00 % RUB 8 pips 4 pips 0.00 % Monday-Friday: 10:05-18:39
#GZPROMNEFT 0.01 10.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 33 pips 15 pips 0.00 % Monday-Friday: 10:05-18:39
#IRAO 0.0001 1000.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 25 pips 12 pips 0.00 % Monday-Friday: 10:05-18:39
#LUKOIL 0.01 1.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 181 pips 103 pips 0.00 % Monday-Friday: 10:05-18:39
#MAGN 0.001 1.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 21 pips 13 pips 0.00 % Monday-Friday: 10:05-18:39
#MAGNIT 0.01 1.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 389 pips 222 pips 0.00 % Monday-Friday: 10:05-18:39
#MTS 0.01 10.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 21 pips 14 pips 0.00 % Monday-Friday: 10:05-18:39
#NLMK 0.01 10.0 0.00 % 0.00 % 25.00 % RUB 9 pips 5 pips 0.00 % Monday-Friday: 10:05-18:39
#NVTK 0.1 10.0 0.00 pips 0.00 pips 33.00 % RUB 6 pips 4 pips 0.00 % Monday-Friday: 10:05-18:39
#ROSNEFT 0.01 10.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 15 pips 8 pips 0.00 % Monday-Friday: 10:05-18:39
#ROSTEL 0.01 10.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 7 pips 4 pips 0.00 % Monday-Friday: 10:05-18:39
#RUSGIDRO 0.0001 1000.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 7 pips 4 pips 0.00 % Monday-Friday: 10:05-18:39
#SBER 0.01 10.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 5 pips 4 pips 0.00 % Monday-Friday: 10:05-18:39
#SURGUT 0.001 100.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 22 pips 13 pips 0.00 % Monday-Friday: 10:05-18:39
#TATN 0.01 10.0 0.00 % 0.00 % 20.00 % RUB 28 pips 18 pips 0.00 % Monday-Friday: 10:05-18:39
#VTB 0.00001 10000.0 0.00 % 0.00 % 30.00 % RUB 7 pips 7 pips 0.00 % Monday-Friday: 10:05-18:39
Tick size Contract size Swap long Swap short Margin Currency Avg. spread Min spread Commission Trading session
#AA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AMAZON 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#APPLE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AXP 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 8 pips 5 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AZN 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 1 pips 1 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 40.00 % USD 7 pips 4 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BABA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 3 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BAC 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BK 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BYND 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 2 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#C 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CAT 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 10 pips 5 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#COIN 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 3 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#COP 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 4 pips 0.00 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CSCO 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 %